Engeli olan çocukları kuşatan damgalanmışlık, bilgisizlik, ihmal, hurafeler ve iletişim engelleri, bu çocuklara yönelik ayrımcılığın ve dışlanma durumunun toplumsal nedenleri arasındadır. Engellilik, toplumsal bir meseledir. Bu meseleyi ortaya çıkaran, "başkaları ile eşit olarak topluma tam ve etkin olarak katılmalarını engelleyebilecek uzun dönemli fiziksel, ruhsal, zihinsel veya duyusal rahatsızlıkları bulunan kişilerle" olan etkileşimdir. (Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi, Madde 1). Engelliliğe yol açan, kişinin kendi kusuru değil bu kişinin çevresindeki tutumlar ve engellerdir. Engeli olan çocuklar çoğu kez hizmet sunanlar açısından "görünmez" durumdadır; engeli olmayan yaşıtlarına göre şiddete maruz kalma riskleri daha fazladır. Engeli olan çocuklar, ailelerinin yanında kalmak yerine genellikle alternatif bakım kurumlarına yöneltilir. Bunlar, söz konusu çocukların korunmaları açısından kimi kaygılara yol açmaktadır.

UNICEF'in stratejisi, tüm çocukların toplumlarının tam üyeleri olarak kabul edilmeleri ve çocukların tüm haklarına herhangi bir ayrım gözetilmeksizin saygı gösterilmesi yönündedir. Genel kamuoyunun ve hizmet sunanların engeli olan çocuklara yönelik tutum ve uygulamalarında değişiklik yapmalarını sağlayarak bu çocukların topluma tam anlamda katılımlarını sağlamak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca UNICEF engeli olan kişilerin aile üyelerinin (ki bunlar aynı zamanda engeli olanların başlıca bakıcıları durumundadır) ve engeli olan çocukların kendilerinin engellilik durumundan kaynaklanan ek giderlerin karşılanması, yeterli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, maddi yardım ve devletten yardım görmelerinin sağlanması için hükümetlerle birlikte çalışmalar yapmaktadır. Bu arada, boş zaman etkinliklerine yönelik programlar dâhil olmak üzere tüm programların, kamu hizmetlerinin, tesislerinin ve ilgili yapıların engeli olanlar için erişilebilir kılınmasına yönelik çabaları da destekliyoruz.
Daha fazla bilgi için:http://www.unicef.org/protection/5792...

Tasarım ve animasyon: UVPHACTORY
Müdürler: Scott Sindorf ve Damijan Saccio,

Proje Ekibi:
Valentin Boschi
San Charoenchai
Michael Darmanin
JeremyGreenberg
Ali Jamali
John Lee
Damijan Saccio

Müzik: Bix Sigurdsson