ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OKUL DÖNEMİNDE NASIL FARK EDİLİR ?
Öğrenme Güçlüğü , genelde okul öncesi dönemde fark edilmediği için asıl sorun okul döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu çocuklar zihinsel yeteneklerinde bir problem olmamasına rağmen akademik açıdan gerilik göstermektedirler. Öğrenme güçlüğü gözlemlenen çocuklarda temel sorunlar yazım hataları ve okuma hataları şeklinde görülmektedir.
OKUMA BECERİLERİ
. Okumayı sevmezler.
. Eksik ve yanlış okuyabilirler.
. Sesli ya da sessiz okurken kelimeleri parmağıyla takip edebilirler.
. Hecelerken ve harfleri ayırırken zorlanabilirler.
. Harf ve sayıları karıştırabilirler.
. Ters okuyabilirler.Örneğin; b-d, b-p, 6-9 gibi
. Sınıf düzeyinde bir parçayı okurken anlamakta zorlanabilirler.
YAZI YAZMA BECERİLERİ
. Yaşıtlarına oranla el yazıları okunaksız ve zayıf olabilir.
. Yazı yazmayı sevmeyebilirler.
. Sınıf düzeyine göre yazı yazmaları yavaştır.
. Yazı yazarken bazı harf ve sayıları ters yazarlar , karıştırırlar . ( b-d, m-n, 2-5, d-t, g-ğ, g-y gibi)
. Yazı yazarken bazı harfleri atlar ya da harf eklerler.
. Sınıf düzeylerine göre yazılı imla ve noktalama hataları yaparlar.
. Yazı yazarken sayfayı düzenli kullanmazlar. Satır atlarlar , boşluklar bırakırlar.
. Yaşıtlarına oranla insan çizimi kötüdür.
. Yaşıtlarına oranla çizgileri kötü ve dalgalıdır.
ARİTMETİK BECERİLERİ
. Dört işlem yaparken zorlanabilirler ve parmaklarını sayarlar.
. Sınıf düzeyinde çarpım tablosunu öğrenmede geridirler.
. Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanırlar ,karıştırabilirler.