6 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: Afet ve Acil Durum Planı

 1. #1

  Afet ve Acil Durum Planı

  Birey olarak Afetlere Hazırlık konusunda ne kadar bilinçliyiz? Yapmamız gerekenler ve afet planı hazırlığı hakkında bilgilendirme...

  Afet Yönetiminde Planlama

  Planlama, amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecini ifade eden bir kavramdır.

  Planlamanın, afet yönetimi disiplini için fonksiyonu da çok farklı değildir. Afet yönetiminde planlama, afet yönetimi özelinde geleceğin tahmin edilerek, gerçekleşecek olayların ortadan kaldırılmasında gerekli ihtiyaç ve kaynakların önceden saptanmasıdır.

  Sürekli ve sistematik planlama yaklaşımı şu temel ilkelerden oluşur:

  Güncel tehlikelerin, risklerin, afete maruz bölgelerin belirlenmesi
  Güncel hazırlık ve savunmasızlık seviyelerinin değerlendirilmesi
  Toplum tabanlı olması ve tüm paydaşların katılımına imkan tanıması
  Güncelleme, eğitim ve tatbikatlarla planın test edilip geliştirilmesi

  Afet ve acil yardım planlarının hedefleri şunlardır:

  Can ve mal güvenliğinin sağlanması
  Çevre, tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunması
  Meydana gelebilecek zincirleme olayların ve ikincil afetlerin önlenmesi
  Hizmet / iş sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması

  Etkin afet planlaması, belirli dinamikler ile işleyen bir sürecin yönetimini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda afet planlamasının istenilen sonucu verebilmesi, aşağıdaki adımların uygulanmasına bağlıdır:

  Planlama Takımı Oluşturmak


  Afet ve acil durum planını hazırlayıp geliştirmek için farklı alanlardan uzmanların oluşturduğu bir ekibe ihtiyaç vardır. Ekibin büyüklüğü, kurumun ya da ilgili alanın ve bölgenin büyüklüğü, sorunları ve kaynakları ile ilişkilidir.

  Ekibin her üyesinin görev tanımı belirlenmelidir. Kurumun ya da yerleşim biriminin değişik alanlarında çalışanların planlama ekibinde yer alması olmazsa olmaz bir şarttır.

  Ekip kurulduğunda, planı yapmak ve geliştirmek için gerekli adımları atmak üzere resmen görevlendirilip yetkilendirilmelidir. Ayrıca grup içinde yetki ve görevlendirmeler de net bir şekilde yapılmalıdır.


  Mevcut Durumu Analiz Etmek


  Planlamada bir sonraki adım, mevcut hazırlıkları yetenek ve olası tehlikeleri analiz etmektir. Kurumlar, sorumlu oldukları yerleşim birimleri için zarar görebilirlik analizi yaparak, afet ya da acil durum oluştuğunda, etkileri ile baş edebilme kapasitelerini belirlemelidir. Bunun için de tehlikelerin ve risklerin belirlenerek analiz edilmesi, olası bir afet durumunda kullanılabilecek kaynakların belirlenmesi gerekmektedir.


  Hedefleri ve Öncelikleri Belirlemek


  Bu adım, önceki aşamada tespit edilen risklerin yetki alanı içerisindeki etkisinin değerlendirildiği, risk önceliklerinin belirlendiği ve plan ile ilgili senaryonun hazırlandığı adımdır.

  Planı Geliştirmek


  Senaryonun yazımının tamamlanmasının ardından, senaryonun öngördüğü duruma uygun hareket tarzlarının geliştirildiği adım, plan geliştirme adımıdır. Buna göre bu adımda yapılması gereken en önemli çalışma, belirlenmiş hedef ve önceliklere en etkin ve verimli şekilde ulaşılmasını sağlayacak müdahale tarzlarını ve çözüm alternatiflerini geliştirmektir.

  Planı Hazırlamak / Yazmak


  Bu adım, ilk dört adım sonunda elde edilen verilerin kağıda döküldüğü adımdır. Ancak bu adımda da önemli olan husus, yazılan planın herkesin anlayacağı şekilde, sadece ve açık bir dille yazılmış olmasına, belirli bir kurum veya sektöre özel kodların kullanılmamasına ve detaylarının yeter seviyede tutularak amaç odaklı olmasına dikkat edilmesidir.

  Planı Güncellemek


  Yapılan her afet ve acil durum planı, mutlaka denenmek zorundadır. Bu nedenle planın yazım aşaması da tamamlandıktan sonra, çeşitli seviyede tatbikatlar ile planın denenmesi ve kurgulanan sistemin, belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayıp sağlamadığı test edilmelidir.

  Yapılan tatbikatlar sonucunda planda yapılması gereken değişiklikler varsa, bu değişiklikler planın ilgili yerlerine işlenmelidir. Bunun yanında, planda yer verilmiş olan herhangi bir kaynakta meydana gelen değişiklikler veya yeni bir kaynağın kullanılabilir hale gelmesi, yetki alanının tehlike ve risk profilinin değişmesi gibi nedenlere bağlı olarak yapılması gereken değişiklikler de, yine ilgili planlama süreci işletilerek plana işlenmelidir.

  Genel hatları ile bu şekilde yönetilen planlama süreciyle birlikte, modern afet yönetiminin katılımcı ve tüm tehlikeleri dikkate alan yaklaşımına sahip bir afet ve acil durum planı oluşturulmuş olacaktır.

  Ancak bugünün afet planlaması ile ilgili belki de en önemli nokta, planlama sürecinin daha birinci adımında, yönetişim yaklaşımı çerçevesinde planda görev alacak tüm kurumlara, sürecin başından sonuna kadar yer verilerek planı sahiplenmelerinin sağlanmasıdır. Eğer bu katılımcılık sağlanamazsa plan, “herkesin afet planı” olmaktan çıkarak, geçmiş dönemdeki benzerleri gibi “belirli bir kişinin/grubun planı”na dönüşecek ve uygulanamaz hale gelecektir.

  Eisenhower’ın “Plan hiçbir şeydir, ama planlama süreci her şeydir” sözü, amaçlananı çok güzel bir şekilde özetlemektedir.
  Konu ŞAHESER tarafından (17.03.2016 Saat 14:29 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Afet ve Türleri

  İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarına afet denilmektedir.

  Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır. Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre sadece 1980'li yıllarda dünyada 700,000 kişi meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir (MMO, 1999).


  DOĞAL AFETLER

  Yavaş gelişen doğal afetler

  şiddetli soğuklar
  kuraklık
  kıtlık vb.

  Ani Gelişen Doğal Afetler

  deprem
  seller, su taşkınları
  toprak kaymaları,
  kaya düşmeleri
  çığ
  fırtınalar,
  hortumlar
  volkanlar
  yangınlar vb.

  İNSAN KAYNAKLI AFETLER

  nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar
  taşımacılık kazaları
  endüstriyel kazalar
  aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar
  göçmenler ve yerlerinden edilenler vb.
  Konu ŞAHESER tarafından (17.03.2016 Saat 14:33 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ev halkının afetlerde ihtiyaç duyabileceği temel maddelerin bir araya toplanmasıyla bir afet ve acil durum seti oluşturulması gerekir.

  İsim: afet-ve-acil-durum-cantasi.jpg
Görüntüleme: 1585
Büyüklük: 73.0 KB (Kilobyte)

  Afet ve Acil Durum Çantası’nın içinde şunlar yer alabilir:

  • Çakı, düdük
  • Nakit para
  • Kâğıt, kalem
  • Battaniye veya uyku tulumu
  • Makas, koli bandı, plastik/naylon örtü
  • Pilli radyo, el feneri ve yedek piller
  • Kişisel ilkyardım çantası ve devamlı kullandığınız ilaçların yedekleri ve reçeteleri
  • Koruyucu giysiler, sağlam ayakkabılar ve yağmurluk
  • Varsa bebekler, yaşlılar veya engelliler için gerekli olacak özel eşyalar
  • Kimlik, tapu, ruhsat, pasaport, banka hesap cüzdanları, sigorta poliçeleri gibi önemli evrakların fotokopileri ve aile fertlerinin güncel fotoğrafları (su geçirmez poşette]
  • Ailenizin otomobili varsa, yedek anahtarı
  • Yeterince su ve yiyecek maddesi
  • Hijyen paketi (sabun, dezenfektan jel, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, vb.)
  Afet anında ilk kurtarılacak maddi ve manevi değeri yüksek belgeler de Afet Çantası’na konula¬bilir. Benzer çantaları -varsa- araç ve işyeriniz için de ayrıca hazırlayabilirsiniz. Afet Çantası’nın nerede olduğunu, tüm aile üyeleri bilmelidir. Yukarıda verilen malzemeler birer örnektir. Kişi, kendi özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre bu listeye eklemeler yapabilir.


  Acil listemizde olması gereken numaralar...

  Türk Telekom - BILINMEYEN NUMARALAR DANISMA 11811

  Servis Adı - Numara

  YANGIN IHBAR 110
  SIHHI IMDAT 112
  ALO DOKTORUM YANIMDA 113
  POSTA KODU DANISMA 119
  ARIZA IHBAR 121
  KABLO TV ARIZA 126
  ÇAGRI (TENZILSIZ) 133
  FONO TEL 141
  ALO ZABITA 153
  POLIS IMDAT 155
  JANDARMA IMDAT 156
  ALO SAHIL GÜVENLIK 158
  TELEKOM BORÇ SORMA 163
  KODLU ARAMA 168
  ALO POST 169
  ALO TURIZM BILGI 170
  UYUSTURUCU BILGI 171
  ALO TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu) 172
  ALO IZCI KAN BILGI MERKEZI 173
  ALO EMNIYET DANISMA 174
  ALO TÜKETICI 175
  ALO GÜRÜLTÜ 176
  ORMAN YANGINI IHBAR 177
  ALO VALILIK 179
  IS VE ISÇI BULMA 180
  ÇEVRE BILGI 181
  RUHSAL BUNALIM DANISMA 182
  KADIN VE SOSYAL HIZMETLER 183
  SAGLIK DANISMA 184
  SU ARIZA 185
  ELEKTRIK ARIZA 186
  GAZ ARIZA 187
  CENAZE HIZMETLERI 188
  VERGI DANISMA 189
  Konu ŞAHESER tarafından (17.03.2016 Saat 14:46 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Doğal Afetlerde İlkyardım
  Afet; doğal yada doğal olmayan ani bir olay sonucunda çok sayıda insanın yaralanması yada ölmesi veya mal ve mülkün zarar görmesi ve bu sırada yerel ilk yardım ve kurtarma kaynaklarının yetersiz kalması olarak tanımlanır.  Deprem de çoğu zaman zarar veren doğal afetlerden birisidir. Deprem gibi afetlerde yaralıya müdahelede ilkyardımı iyi bilmek; herhangi bir enkazdan hayat kurtarabilmek için son derece önemlidir. En sık karşılaşılan yaralanmalar; iç ve dış kanamalar, kafa, göğüs, karın, göz yaralanmaları, ezik veya kırıklar ve yanmalardır. Enkaz altından yaralı çıkarırken dikkat edilmesi gereken pekçok husus var. Aceleye getirilen kurtarma girişimleri sonucunda yeni kanamalar, yeni kırıklar meydana gelebilir, ağır yaralanmalar oluşabilir. İlk kural, yaralının vücudunun katlanmadan, boynunun ve belinin sağa sola, arkaya öne kıvrılmadan, vücut boyunca çekilerek çıkarılması. Bu esnada yaralının vücudunun değişik bölümlerinin halen sıkışık olması ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.
  İlkyardım teknikleri yeterince bilinmezse, hayat kurtaracağım derken yapılan yanlışlıklar yaralının durumunu daha da ağırlaştırabilir.
  Ana Kurallar: · Önce kendinizin ve çevrenizin can güvenliğini sağlayın.
  Çevrede ilkyardım konusunda daha deneyimli birisi varsa, ana müdaheleyi ona bırakın ve yardımcı konuma geçin.
  Soğukkanlı ve çevrenizi sakinleştirecek şekilde davranın.
  Yaralıyı soğuk kanlı ve hızlı bir şekilde değerlendirin.
  Bilmediğiniz konuda müdahale etmeyin.
  Yaralıyı ve yakınlarını sakinleştirin.
  Olay yerine ulaşan sağlık personeline detaylı ve doğru bilgi verin.
  Temel İlkeler:

  Tehlike: Yaralı ya da hastanın bulunduğu yerin gaz, elektrik vb. kaçağı gibi tehlike içerip içermediğini saptayın.

  Taşıma: Yaralı ya da hastanın tehlikeli bölgeden çıkarılması, ilkyardımın daha uygun koşullarda yapılacağı yere aktarılması veya ambulansa nakli sırasında, yaralanma ya da hastalığın durumuna uygun ve durumu kötüleştirmeyecek şekilde taşıyın.

  Triyaj (Ayırma): Birden çok yaralı veya hasta olduğu durumlarda müdahele öncelik sıralamasını dikkatle yapın ve buna uyun.

  Tanı: Hasta veya yaralının solunum, doluşum, kanama, şok, bilinç gibi yaşamsal öneme ait durumlara öncelik verin.

  Haberleşme: Olayı haber vererek gerekli sağlık, itfaiye, güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmeleri sağlanmalı. Öncelikle yaralının hava yolunun ve solunumunun açık olup olmadığını kontrol etmek gerek. Bunu yaralının ağzına ve burnuna ağzınızı yaklaştırarak yapabilirsiniz. Şah damarından kalp atışı olup olmadığını kontrol edin.
  Deprem gibi doğal afetlerde en çok rastlanılan yaralanmalara yapılacak müdahaleler ise şöyledir;

  Kazazedeyi Kaza Ortamından Çıkarma:
  Boyun tesbiti yapılmalı,

  Sıkışmanın kaldırılması için araç gereç kullanılmalı,

  Kazazedenin arkasına geçmeli,

  Kollarını kazazedenin kollarının altından geçirmeli,

  Kazazedeyi kolundan tutarak çekmeli,

  Vücuda saplanmış cisim varsa çıkarılmamalı
  Kanamalar: Kanın herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasına kanama deniyor. Kanamalar her zaman tehlikelidir. Halsizlik, şok ve ölümle sonuçlanabilir. İç ve/veya dış kanama biçiminde olabilir. Temel yaşam desteği sonrasında tedavide önceliğe sahiptir. Erişkinde 500 mililitre, çocuklarda 100-300 mililitre, bebeklerde 30 mililitreden fazla kanama (özellikle 10 dakika içinde) tehlike yaratır. Kanamaların çoğu 6-10 dakika içinde, damar spazmı ve pıhtı oluşumu ile durur. Acil bir durumdur ve hemen hastaneye sevk edilmelidir.
  Şokta İlk Yardım:

  Kazazede sırt üstü yatırılmalı,

  Kanama ve şok ile ilgili bulgular kontrol edilmeli;

  Görünür kanama

  Soluk cilt

  Uzuvlarda soğukluk

  Hızlı nabız

  Ayakların altına destek koyarak 20 -30 cm kadar kaldırılmalı,

  Yaralı (varsa pansuman ve turnike görülecek şekilde) battaniye ile sarılmalı,

  Tıbbi yardım gelene kadar bu pozisyon korunmalı,

  Solunum ve nabız 3-5 dakika aralıklarla kontrol edilmeli.
  Uzuv Kopması Durumunda İlk Yardım:

  Kazazede sırt üstü yatırılmalı,

  Kazazedenin bacakları 20-30 cm kadar yükseltilmeli,

  Turnike uygulamalı (kopan uzvun 3-4 parmak üzerine),

  Kopan parça temiz, su geçirmez ağzı kapalı plastik bir torbaya yerleştirilmeli,
  Altın kural: Kopan parçanın konduğu torba, buz içeren ikinci bir torbanın içine konmalı (kopan parça direkt buz veya su içine konmaz),
  Torba temiz bir bez ile sarılıp yaralı ile aynı vasıtaya konmalı, üzerine hastanın ad ve soyadı yazılmalı,

  Tıbbi birimler müdahalenin hızlandırılması için transport esnasında haberdar edilmeli.
  Dış Kanama Kontrolü (küçük kanama):

  Kanayan yer üzerine (parmakla temiz bir bez kullanılarak) baskı yapılmalı,

  Kanama durmuyorsa el ayası kullanılarak baskı artırılmalı,

  Kanama duruncaya kadar baskı uygulamaya devam edilmeli,

  Birinci bez, kanla ıslanırsa üzerine ikinci bir bez koyarak (Altın kural: ilk bezi kaldırmadan) baskı yapmaya devam edilmeli,

  Yaranın uç tarafındaki renk değişikliği ve nabız, kontrol edilmeli.
  Kırıklarda İlk Yardım:
  Genel prensipler

  Eklem veya kırık bölgenin hareketini engellemek için TESPİT (sabitlenmeli) edilmeli,

  Kırık bölgeye soğuk uygulama yapılmalı (buz uygulaması),

  Kol ve bacaklardaki kırıklar sabitlendikten sonra kalp seviyesinden yükseğe kaldırılmalı.

  Bacak -Diz ve ayak bileği eklemini içine alacak şekilde ve eşit uzunlukta iki atel seçilmeli (uzun bir tahta kullanılabilir),

  Atel bacağın iki tarafına uygun şekilde yerleştirilmeli ve geniş sargı ile bağlanmalı.

  Uyluk -Kalça ve diz eklemini içine alacak şekilde, biri koltuk altına uzanacak uzunlukta iki atel seçilmeli,

  Atel bacağın iki tarafına uygun şekilde yerleştirilmeli,

  İki atel gövde düzeyinde ve bacak hizasında iki veya üç geniş sargı kullanarak, diz seviyesinde geniş bir sargı, ayak bileğinde 8 şekli oluşturan bir sargı ile bağlanmalı.
  Omurga tespiti

  Esnemeyecek kalınlıkta 1.8-2 m. uzunlukta ve en az 70 cm genişliğinde sert materyal seçilmeli (tahta, kapı veya merdiven),

  Tahta, katlanmış bir battaniye ile kaplanmalı,

  Boyun, bel ve dizlerin arkası yumuşak materyalle desteklenmeli,

  Başı desteklemek için, baş altına bir kumaş halkası yerleştirilmeli,

  Baş bir bandajla tahtaya bağlanmalı,

  Vücut, yanlarda rulo haline getirilmiş battaniyelerle desteklenmeli,

  Ayak bileği, bacak, uyluk ve kalça sargılarla tahtaya bağlanmalı,

  Göğüs çapraz sargılarla tahtaya bağlanmalı.
  Kanamada, Ana Damara Baskı Uygulaması:

  Boyuna baskı uygulamak için, baş parmakla (yara sağdaysa sol baş parmak, yara soldaysa sağ baş parmak) doğru yere baskı uygulanmalı,

  Köprücük kemiğinin arkasından baskı uygulamak için, baş parmak (yara sağda ise sol baş parmak, yara solda ise sağ baş parmak) doğru yere baskı uygulanmalı,

  Koltuk altında baskı uygulamak için, bir veya her iki baş parmakla doğru yere baskı uygulamalı,

  Kolda baskı uygulamak için, baş parmakla (sağ koldaki yara için sağ baş parmak, sol koldaki yara için sol baş parmak) doğru yere baskı uygulanmalı,

  Kasıkta baskı uygulamak için, el yumruk yapılmış ve kol düz olarak (sağ taraftaki yara için sağ yumruk sol taraftaki yara için sol yumruk ) doğru yere baskı uygulanmalı,

  Uylukta baskı uygulamak için, yumruk sıkılmış ve kol düz olarak (sağ taraftaki yara için sağ yumruk, sol taraftaki yara için sol yumruk ) doğru yere baskı uygulanmalı,

  Sağlık ekibi gelinceye yada sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar basınç gevşetilmemeli,

  Yaralı pansuman görülecek şekilde battaniye ile sarılmalı.
  Yanık Durumunda Yapılacaklar:

  Yanan bölge üzerine bol su dökülmeli,

  Yanan bölge üzerindeki elbiseler (giysiler) keserek, sıyırmadan çıkarılmalı,

  Yanan bölge üzerindeki içi su dolu kabarcıklar patlatılmamalı,

  Yanan bölge üzerine, su dışında (salça, diş macunu, yoğurt, patates vb. ) herhangi madde sürülmemeli.
  Donmada ilk Yardım:

  Deri soğuk soluk ve duyusuzdur,

  Vücud ısısı çok düşerse ; kan damarları çok gevşer ve cilt kızarır ; "yalancı kanlanma"

  Soğuk kan kalbe gider ve kalbin durmasına yol açar,

  Özellikle baş, yüz, el ve ayaklar iyi korunmalıdır,

  Hastayı kapalı ve ılık yere taşıyınız,

  Islak ve donmuş elbiseyi çıkarınız, baş dahil battaniyeye kundak gibi sarınız,

  Masaj kesinlikle yapmayınız,
  Bilinçsiz ise;

  Solunum ve kalp kontrol edilir, eğer alınamıyorsa kalp-akciğer canlandırma yapılmalıdır,

  Bilinçsiz, fakat kalp ve solunum varsa ; kesinlikle ağızdan birşey verilmemelidir,

  Bilinci yerinde ise; moral verilmelidir, kol ve bacaklarını hareket ettirmesi söylenilmelidir,
  Altın Kural ; alkollu içecek vermeyiniz, sıcak alkolsuz içecek veriniz, uyutmayın, konuşturunuz, 20 derecelik ortama alınız ve kademeli olarak ortamı ısıtınız,
  Donukta İlk Yardım;

  Hafif donuklarda ilk yardım; hasta ılık yere götürülür, ayakkabı, çorap çıkartılır, el ve ayak kurutulur, hohlayarak nefesle veya koltuk altına sokularak ısıtılır.
  Ağır donukta ilk yardım;

  Donuk kısım sarımtırak veya mavimtrak renkte olur,

  Bekleme sürecinde donan el veya ayak 40 derece suda bekletilir,

  Kuru hava tatbiki uygulanmamalıdır.

 5. #5
  Çocuklar İçin Acil Durum Bilgi Kartı

  İsim: cocuklar-icin-acil-durum-bilgi-karti.jpg
Görüntüleme: 1447
Büyüklük: 48.7 KB (Kilobyte)


  Olası bir afet sırasında eğer çocuğunuz okulda ise afet sonrasında onu okuldan kimin alacağını belirtmeniz gerekir. Bunun için çocuğunuzun yanında onu okulda alacak kişinin adı-soyadı-telefonu ve son altı ay içinde çekilmiş bir fotoğrafının olduğu bir yaka kartı bulundurmalısınız. Çocuğunuz için bu bilgilerin bulunduğu yaka kartına buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz..  Çocuğunuza bir deprem sonrasında onu almak üzere okula ulaşana kadar okuldan ayrılmaması gerektiğini tembih etmelisiniz. Ayrıca tanımadığınız kişilerin yardım tekliflerini kabul etmemesi gerektiğini de hatırlatmalısınız.
  Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu karar ile afetler ve acil durumlar sonrası veliler okula gelmeden çocukların okuldan ayrılmalarına kesinlikle izin verilmemektedir.
  Konu ŞAHESER tarafından (17.03.2016 Saat 14:41 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Yetişkinler İçin Acil Durum Bilgi Kartı

  İsim: bilgi-karti-yetiskin.jpg
Görüntüleme: 1691
Büyüklük: 27.7 KB (Kilobyte)


  Olası bir afet ve acil durumla karşılaştığınızda sürekli rahatsızlığınız, kullandığınız ilaçlar, alerji durumunuz ve kan grubunuz gibi bilgilerin yanınızda bulunması size daha doğru ve hızlı müdahale yapılmasında hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle önemli bilgilerinizi yazabileceğiniz “Acil Durum Bilgi Kartı”na aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
  Konu ŞAHESER tarafından (17.03.2016 Saat 14:40 ) değiştirilmiştir.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Bursa Acil Yuva !!!
  By DNZDNZ in forum Kediler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.2015, 11:28
 2. origami ile Acil durum kutuları yapalım mı :)
  By Emine Vural in forum Origami
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.2014, 15:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •