Down Sendromlu Çocukların Ailelerine Öneriler
Yenidoğan Dönemi
Down Sendromundan şüphelenildiğinde detaylı fizik ve nörolojik muayene ile kromozom analizi yapılarak tanı konulmalı. Genetik danışmanlık alınmalı.
İlgili derneklerin ve yardım kurumları öğrenilmeli
Erken Bebeklik Dönemi
Sindirim sistemi, kalp ve dolaşım sistemi ve kan muayenesi yapılmalı
Göz muayenesi yapılmalı ve gereken tedbirler alınmalı
Troid fonksiyonları incelenmeli
Motor gelişimin desteklenmesi için yardım alınmalı
Çevresi aktif tutulup gelişimi için eğitimcilere başvurulmalı
Anne sütü ile beslenmeli, diğer besinlere normal zamanında geçilmeli.
Bebeklik Dönemi
Beslenme ve aşıları düzenlenmeli
Göz (göz kanalı, göz kapakları, şaşılık, kırma kusurları vb.) ile dış kulak ve işitme muayenesi yapılmalı, mümkünse düzenli çocuk hekimi muayenesi yapılmalı
Çocukluk Dönemi
Çocuk doktorlarından danışmanlık alma ile ortopedik muayene yapılmalı
Göz , dış kulak ve işitme muayenesi ile diş muayenesi ve bakımı yapılmalı
Grip, hepatit gibi aşılar yapılmalı
Yıllık troid testleri yapılmalı
Konuşma ve dil gelişimi için yardım alınmalı, motor gelişim desteklenmeli.
Çocukluk Ergenlik Dönemi
Boy ve ağırlık gelişimi yakından izlenmeli, kilo alımı halinde doktora danışılmalı, ortopedik muayene ihmal edilmemeli,
Aile, gereksiz beslenme yerine yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamalı
Yıllık troid testleri ve işitme kontrolleri yapılmalı
Diş bakımı ve destek düzeltici tedavi yapılmalı
Tonsillit (bademcik iltihabı), obesite, solunum yollarının dar olması nedeni ile uykuda solunum düzensizlikleri olabileceği unutulmamalı
Davranış bozuklukları konusunda dikkatli olunmalı, yardım alınmalı.
Sonraki Yaşlar
İşitme iki yılda bir, görme iki yılda bir, Troid fonksiyonları her yıl kontrol edilmeli (ALINTIDIR)