4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Çocuklarıma ev ödevlerinde yardımcı olmalı mıyım ?

 1. #1

  Çocuklarıma ev ödevlerinde yardımcı olmalı mıyım ?

  Ev ödevi çocukların okulda öğrendikleri bilgilerin-yaşantıların kalıcılığını sağlamak ve genişletmek amacıyla verilir.


  Ev ödevlerini gerektiği gibi yapan öğrenciler:
  a- Bilgi ve becerilerinin farkına varır ve onları geliştirme olanağı bulurlar.
  b- Eksik yönlerini fark edebilir ve tamamlayabilirler.
  c- Bağımsız ve düzenli ders çalışma alışkanlığı geliştirebilirler.
  d- Okul- öğretmenleri dışındaki bilgi kaynaklarını etkin biçimde kullanmayı öğrenebilirler.
  e- Verilen sorumluluğu yerine getirmeyi öğrenirler.
  f- Derslerinde daha başarılı olabilirler.

  Ayrıca; ev ödevleri anne-babaların çocukların okulda neler yaptığını, neler öğrendiğini anlamlarını sağlayan ve öğretmenlerle ebeveynler arasında ilişki kuran bir bağdır.

  “Ev ödevlerini yaparken çocuğuma yardım etmeli miyim?” ya da “Ne oranda yardımcı olmam doğru olur?” tarzı sorular pek çok anne-babanın kafasını meşgul etmekte. Ev ödevleri konusunda ebeveynlerin yapabileceği şeylere geçmeden önce, kısaca öğretmenlerin ev ödevi verirken nelere dikkat etmeleri gerektiğinden bahsetmek istiyorum.


  EV ÖDEVLERİ NASIL OLMALI?
  • Ev ödevleri öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda olursa, çocuklar yaparken canları sıkılmayacak ve bitirdiklerinde özgüvenleri artacaktır.
  • Ev ödevleri kısa sürede bitecek şekilde düzenlenmelidir. Uzun süren bir ödev çocuğun okuldan geldikten sonra evde geçireceği tüm zamanı kaplayacak ve çocuk diğer sosyal etkinliklere, arkadaşlarıyla ve ailesiyle bir şeyler yapmak için zaman bulamayacaktır. Ayrıca ödev verirken, çocukların dikkat sürelerini de hesaba katmak önemlidir.
  • Düşünmeyi geliştiren, yaratıcılığı destekleyen, araştırmaya sevk eden ev ödevleri tercih edilmelidir. Kitaptan veya internetten doğrudan bilgi aktarılmasını değil de çeşitli kaynaklardan bilginin öğrenilmesini ve deneylerin yapılmasını destekleyen ödevler tercih edilmelidir.
  • Ev ödevlerini düzenli olarak kontrol etme ve her öğrenciye geri bildirim vermek, öğrencinin yaptığı ödevi kendisini ve diğer arkadaşlarının değerlendirmesini istemek ve bu ödevlerden çocuğun neler öğrendiğini saptamak çocukların özdenetim duygularını, eleştirebilme yeteneklerini geliştirecek ve eleştiriye dayanabilme kapasitelerinin artmasına neden olacaktır.
  • Öğretmenler anne-babalarla düzenli görüşmeler yaparak onları ev ödevlerine yapacakları katkılara hakkında bilinçlendirmeleridir.


  ANNE BABAYA DÜŞEN…
  Peki, anne- babalar ödev yapan çocuklarına nasıl yardımcı olabilirler?

  • Öncelikle çocukların çalışma ortamını uygun hale getirebilirler, gerekli araç-gereç desteğini sağlayabilirler.
  • Ev ödevi yapma zamanının çocuklarıyla birklikte planlayarak, çocuğun bu zaman çizelgesine uymasını sağlamaya çalışabilirler.
  • Anne-babalar, yardım istediğinde çocuklara yardımcı olmaya çalışabilirler. Yardımcı olmak demek elbette ki, ödevi onun yerine yapmak demek değildir ya da o ödevini sürekli yanında oturmak, ödevini yap diye sürekli hatırlatmak da doğru olmayacaktır. Yerine yapmak ya da onu zorlamak çocuğun sorumluluk duygusu ve özdenetim geliştirmesine engel olacaktır, çocuğunuz çalışma alışkanlığı kazanamayacaktır. Çocuğunuz yanıtlayamadığı soruları size sorabilmeli, siz de yanıtı bilmiyorsanız birlikte araştırabilirsiniz. Böylece hem beraber bir şeyler yapmış olur, hem çocuğunuza nasıl araştıracağını göstermiş olur, hem de çocuğunuza sorunlarıyla ilgilendiğinizi hissettirirsiniz.
  • Anne-babalar yapılan ödevleri mutlaka kontrol etmelidir. Ödevin kontrolü öncesinde çocuğunuzla günün nasıl geçtiğini, okulda neler olduğunu, neler öğrendiklerini, arkadaşlarıyla neler yaptığını paylaşmaya çalışın. Bu paylaşım çift taraflı olursa çok daha iyi olur. Bazen çocuğunuz “iyi” veya “her günkü gibi” deyip geçiştirebilebilir. Onu zorlamak yerine siz kendi gününüzü, iş ya da evde yaptıklarınızı, sorumluluklarınızla ilgili neleri yapıp yapamadığınızı anlatırsanız onu da bir anlamda teşvik etmiş olursunuz. Ödevleri birlikte kontrol ettiğinizde çocuğunuza hatalarını görme ve düzeltme, eksiklerini tamamlama fırsatı vermiş olursunuz. Ödevlerin tamamlanması sonrasında çocuğunuzu takdir etmek, onun özgüvenini ve özdisiplinini geliştirip, pekiştirecektir.
  • Anne-babalar çocuğun ev ödevlerine ilişkin yaklaşımlarını etkileyecek olumsuz tutumlar göstermemelidirler. Ödevlere karşı aşırı ilgili/ ilgisiz davranışlar, baskıcı, arkadaşlarıyla karşılaştırmalar yapan tutumlar çocukların ödevlerden nefret etmesine, ödev yaparken yeterince başarılı olamadıkları şeklinde kaygılar hissetmesine neden olabilir. Çocuğa destek veren ve yol gösteren tutumların büyük yararı olacaktır.
  • Ödev yaparken çocuğun dinlenmesini- enerji toplamasını sağlayacak gevşeme-rahatlama egzersizlerini hep bereaber yapmak çocuğa çok iyi gelecektir. Rahatlatıcı bir müzik dinlemek, bir şeyler atıştırmak, vücudu hareket ettirmek çok etkili olabilir. Dikkatin halen toparlanamadığını hissediyorsanız, kısa süreli aralar vermek gerekli ve yararlı olabilir.
  • Öğretmenlerle düzenli aralıklarla görüşmek, ödevlerle ilgili tutum ve beklentilerini onlarla paylaşmak ebeveynlerin çocuklarının okula ortamını paylaşmalarını sağlayabilecektir. Ödevler ve derslerle ilgili olarak çocuklarına nasıl yardımcı olacakları konusunu öğretmenelere de danışabilirler.
  • Uzun süren ev ödevlerinde sık ara vererek çocuğunuzun sıkılmasını önlemiş olursunuz. Ayrıca, ödevi küçük parçalara bölmek her parçanın bitiminde neden-sonuç ilişkisi kurulmasına da yardımcı olur.
  • Ödev yapılırken çocuğunuza sık sık geri bildirimlerde bulunun. Geri bildirim için mutlaka ödevin bitmesini beklemeyin. “Aferin, güzel gidiyor, böyle giderse bugün bitirirsin.” “Zorlanıyor olabilirsin, ama ben yapacağına inanıyorum, istersen şu soruya bir daha göz at.” gibi…
  • Ev ödevlerinin eğlenceli yolunu bulmaya ve çocuğunuza göstermeye çalışın.
  • Çocuklarınızın başarısızlık-beceriksizliğin yerine, başarılı olmanın tadına varmalarını; korku ve sıkılmanın yerine heyecan duymalarını sağlayacak yaklaşımlarda bulunun.
  • Çocuklar kendi iç dünyalarını düzenleyemediklerinden dış dünyalarının düzenlenmesine gereksinim duyarlar. Listeler yapın. Hatırlamaya, prova etmeye, tekrara, yönlendirmeye, sınırlar konulmasına ve düzene girmeye gereksinimleri vardır.
  • Kuralları yazın. İstediklerinizi tekrar tekrar anlatın.
  • Önceden belirlediğiniz ödev yapma programına çocuğunuzun sadık kalmasına özen gösterin.
  • Ödevlerle ilgili ertelemelere engel olun.
  • Başarılarını yakalayın, olumlu tepkiler verin, cesaretlendirin.
  • Çocuğunuza öğrendiklerinin gerekli olduğu bilincini aşılayın.
  • Nelere gereksinimi olduğunu çocuğunuza dikte etmek yerine, sizden yardım istemesini bekleyin.

  ÖZLEM MESTÇİOĞLU
  Ben zeki doğmuştum, beni eğitim mahvetti..
  Mark Twain.

 2. #2
  Çocuk ve Ödev

  Okula giden her çocuğun az ya da çok sorun yaşadığı ve yaşattığı en önemli konu ödevlerdir.Ödev genellikle evde gerçekleştirilmesi amacıyla verilmiş çalışmalardır ve çocuğun düzenli olarak yapması beklenir.Genel kanıya göre iyi hazırlanmış ödevler çocuğun başarısını artırır çünkü çocuğa sorumluluk ve disiplin kazandırır diye düşünülür.
  Ancak bu düşünce her zaman doğru değildir.

  Ödevler ve Amaçları
  Ödev eğer öğretmen tarafından çocuğun ilgi ve merak duyduğu konulardan seçilerek verilmiyorsa hiçbir yarar sağlamaz.Özellikle her gün ödev verilen çocuklar açısından bu ödevleri yapmak çok sıkıcıdır ve genellikle de yapılmamaktadır.Yapılsa dahi ödevin gerçek amacını yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir Bu şekilde zorunlu olarak verilen ödevlerin çocuğun başarısını artırması bir yana düşürdüğü bilinmelidir.Aslında amaç çocukları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik etmek olmalıyken klasik ödev anlayışıyla çocuklar bu amaçtan tamamen uzaklaşmaktadırlar.Olumsuz taraflarına karşın çocuklar ödev yapmak zorunda kaldıkları için böyle bir çalışmada yararlı olabilecek bazı ipuçlarını bilmek önemlidir.
  Öncelikle bazı ödev türlerini hatırlamakta fayda var.Yapılarına göre dört farklı ödev türünden bahsedebiliriz:
  · Tekrar Ödevleri:Çocukların matematik,yazı ya da bazı konulardaki terim ve ifadeleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla verilirler.
  · Yaratıcı Ödevler:Öğrenilen bilgileri kullanarak yapılan ve çocuğun kendi araştırmalarını da kapsayan ödevlerdir.
  · Ek Bilgi ödevleri:Okulda işlenen konunun ayrıntılı olarak öğrenci tarafından incelenmesidir.
  · Hazırlık Ödevleri:Öğretmenin bir sonraki konu olarak işleyeceği dersin önceden öğrenciler tarafından araştırılmasıdır.

  Ödevin amacı öğrenciyi okulda işlenen dersi iyi anlamaya ve evde tekrarlarla tam olarak öğrenmeye yöneltmek olmalıdır.Çocuk dersi sevmişse verilen ödevi de severek yapacaktır ama maalesef bir çok öğretmen fazla ödev vermenin o konuyu en iyi öğretme yolu olduğunu düşünmektedir.Oysa böyle bir yöntem dersi sevdirmekten çok çocuğun derse olan ilgisini de kaybetmesine ve verilen ödevleri bir yük olarak görmesine yol açacaktır.

  Ödev Sorumluluğunda Ailenin Rolü/Ailenin Görevleri
  Ödev konusunda görülen en yanlış davranış biçimi de aileden gelmektedir.Bu da öğrencinin ödevini aile bireylerinin yapmasıdır.Böyle bir davranışı gören çocuğa ödevin aslında kendi sorumluluğu ve görevi olduğunu anlatmak bir daha asla mümkün olmaz.Ancak yardımcı olmak farklıdır.Yardımcı olmakla kastedilen çocuğun ödev konusunda ihtiyaç duyabileceği kaynak kitap vb. gibi malzemeyi ve rahat ders çalışabileceği ortamı sağlamaktan fazlası değildir.Takıldığı bazı konular anlatılabilir ama oturup onunla ders yapmak ya da ödevi yazmasına yardım etmek en temel yanlışlardır.Ödevlerini kendi başına yapma bilinci ve sorumluluğu kazanamayan bir çocuk hemen hemen tüm öğrenim hayatı boyunca bu konuda sorun yaşamaya aday bir öğrenci olacaktır.Ödev konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken en önemli faktörler şöyle sıralanabilir:


  · Ödevin yapıldığı ortam mutlaka ders çalışmaya uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.Mümkünse çocuğa ait bir odada, çalışma masasında dersini yapması sağlanmalıdır.
  · Çocuk ödevini yaparken ailesinden yardım alacağını bilmeli ve harcadığı emek ve gösterdiği çaba taktir edilmelidir.Ancak hiçbir zaman yanında uzun sürelerle oturulup beraber ders yapılmamalıdır.
  · Aralıklı olarak yaptığı ödev kontrol edilmeli,yaptığı bir –iki küçük yanlış üzerinde çok durmadan başarılı olduğu bölümler öne çıkarılmalı ve teşvik edilmelidir.
  · Ödev konusunda eğer arkadaşlarını araması gerekiyorsa bunu çocuğun yapması gerekirken onun adına aile yapmamalıdır.
  · Ödevini,unutmuşsa,geciktirmişse ya da eksik yapmışsa burada da aile devreye girmemeli ve çocuk ödevinin bu haliyle okula gönderilmelidir.Öğretmene gereken açıklamayı kendisinin yapması için bundan daha iyi bir fırsat olamaz.Tüm sınıfın içinde eleştirilmek ve belki de ceza almak en iyi ders olacaktır ve aynı duruma düşmemek için bir dahaki sefere daha dikkatli davranacaktır.
  · Ödevini bitiren çocuk mutlaka ödüllendirilmelidir.En sevdiği faaliyeti yapması ya da dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynaması gibi ödüller olumlu davranışını pekiştirecektir.
  · Ödev bitmeden oyun oynamasına izin verilmemelidir.
  · İstenilen türde bir ödev hazırlamamış olsa bile gerekli çabayı göstermiş ve elinden geleni yapmışsa bütün bir ödev sil baştan yeniden yaptırılmamalıdır.

  Her şeyden daha önemli olarak en temel kural çocuğun başarısızlıklarını ve olumsuz yönlerini değil,başarılı ve olumlu yönlerini vurgulamak ve cesaretlendirmektir.Halbuki ebeveyn veya eğitimci olarak hepimizin yaptığı en büyük yanlış tüm dikkati olumsuzluklar üzerine çekmek,yanlış tarafları vurgulamaktır.

  Ödevlerde Öğretmenin Rolü

  Ödev konusunda en önemli görevlerden biri de öğretmene düşmektedir. Öğrenciye verilen ödevin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,çocuklarda oluşturulmaya çalışılan sorumluluk duygusunu pekiştirecektir.Bu anlamda öğretmen mutlaka ödevlerin takibini ve kontrolünü yapmalı ve aksayan yönler varsa bunu aile ile paylaşmalıdır.Ya da aile verilen ödevin öğretmen tarafından görülüp görülmediğini takip etmelidir.Çocuğun emek harcayarak yaptığı ödev eğer öğretmeni tarafından incelenmemiş ve değerlendirilmemişse bu çocuk açısından ciddi bir hayal kırıklığı nedenidir.Bundan sonra verilecek ödevleri yapma konusunda isteksiz ya da baştan savmacı bir tutum takınacaktır.Çünkü çocuk eğer başarılıysa taktir edilmeyi ister.Eğer başarısızsa nerde hata yaptığını bilmesi gerekir. Çocuğun başarısına ya da başarısızlığına ilgisiz kalmak çocukta önemsenmediği duygusu yaratır.O nedenle her iki durumda da çocuk sonucu bilmek ister.Özellikle iyi ve doğru tarafların yazılı ve sözlü olarak vurgulanması çocuk üzerinde çok olumlu etkiler yaratır.

  Çocuklara doğru ders çalışma ve ödev yapma sorumluluğu kazandırmak biraz zaman almakla birlikte okulun ilk yılında doğru davranış ve tutumlar belirleyerek ve kararlılıkla uygulayarak yerleşir.Öncelikle ebeveynler okulun ve ödevlerin çocuğun kendisinin yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğunun bilincinde olmalılar.

  Okula yeni başlamış bir çocuğa daha ilk günden yardım etmek,ödevlerini yapmak gelecekte yaşanacak sorunlara davetiye çıkarmaktır. Unutmamalısınız,okula giden kişi çocuğunuz,siz değilsiniz ve okulla ilgili tüm ödevler onun görevi.Yanlışlar yaparak,doğruyu bulması için bu sorumluluğu almasına fırsat vermelisiniz.

  Ödev Konusunda Yapılan Yanlışlar

  Günümüzde ailelerin çocuk merkezli aileler oldukları ve hayatlarını çocuklarının derslerine,sınavlarına ve ödevlerine göre düzenledikleri bir gerçek.Bu maalesef bizim dışımızda gelişen başka faktörlerden kaynaklanıyor olsa da aslında yanlış bir davranıştır.

  Bu tip yanlışlar ulaşmak istediğimiz amaçtan bizi daha çok uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz.Aynı şekilde ödevlerini yapması halinde vaat edilen hediyeler çok büyük yanlışlara yol açacak olumsuz tutumlardandır.

  · Çocuğun her hareketini kısıtlayıp,sürekli ödevlerini hatırlatmak,

  · Aşırı kontrolcü ve baskıcı anne baba tutumu izlemek.

  · Onun adına ders ve ödev planları yapmak.

  · Olur olmaz her yerde ödevleri ya da dersleri konusunda konuşmak.

  · Abartılı bir dille çocuğu övmek ya da yermek.

  · Ödev için masaya oturan çocuğun her yaptığı çalışmayı sürekli kontrol etmek ya da müdahalede bulunmak.

  · Eksik ya da yanlış yapılan ödevlerde tehdit edici davranışlarda bulunmak.Özellikle öğretmen kaynaklı söylemlerde bulunmak.(Ödevini yapmadığını görünce sana kızacak,ceza verecek vb.)

  · Ders yapan çocuğun başında durmak ya da yanına oturup beraber ders yapmak.

  · Sürekli eleştiren,azarlayan ve komut veren ebeveyn tavrı içinde olmak.

  Amaç çocuğun sorumluluklarını bilen bir birey olmasıdır ve ödevlerin yerleştirmeye çalıştığı davranış budur.Ancak ısrarla yanlışlar yapan aile,çocuğun da yanlış davranış kalıpları oluşturmasına zemin hazırlayacaktır.

  Doğru Ebeveyn Tutumu Nasıl Olmalıdır

  Okula başlayan çocukların öğrenmeye meraklı ve az çok sayı,harf,nitelik, renk, nesne bilgisi olan küçük kaşifler olduğunu unutmadan doğru yönlendirmelerde bulunmak gerekir.Çocuklar olumlu ve tutarlı yaklaşımlara aynı biçimde karşılık verirler.Özellikle okula başlayan ve büyüyen,büyümeyi de müthiş heyecan verici bulan çocuklar çevrelerindeki her şeyle çok ilgilidirler.Doğal olarak da öğrenmeye çok açıktırlar.

  Ödev sorumluluğu kazanmasının yolu da ailenin tutumuyla doğrudan ilgilidir.

  · Öğrenme olmadan ödev olmaz.Öğrenmeye hevesli çocuğun hevesini kırmadan yeni şeyler öğrenmeye teşvik etmek.

  · Eksik ya da yanlış yaptığı ödevlerde düzeltmeyi yine ona bırakmak ve bazı küçük yanlışları görmezden gelmek.

  · Öğretmenle sıkı işbirliği içinde olmak.

  · Ödevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ama onun adına yapmamak.

  · Sevginizi dersleri konusunda koz olarak kullanmamak.

  · Ödev sadece çocuğa ait bir görevdir.Karşılığında hediye sözü vermek,bunu alışkanlık haline getirmesine yol açacağı için asla önerilmez.
  Sadece küçük teşviködülleri olabilir.Derslerini ve ödevlerini erken bitirmesi halinde sevdiği filmi izlemesi için vakti kalacağını hatırlatmak gibi.
  Ödev,okul,sınav üçgeninde çocuklarımızın işi gerçekten çok zor.Üstelik eğitim uzun yıllar sürecek bir faaliyet.Dolayısıyla çocuğun ilgisini ve hevesini kırmadan destekleyerek, öğrenme konusunda ihtiyaç duyacağı enerjiyi uzun yıllar boyunca ayakta tutmak zorunda olduğundan ebeveyn olarak bizim asıl görevimiz budur.
  Ben zeki doğmuştum, beni eğitim mahvetti..
  Mark Twain.

 3. #3
  Çocuğun ödevini yapan aile ona kötülük ediyor
  Prof. Dr. Sefer Ada, “Ev ödevlerinin en önemli yanı öğrencide sorumluluk duygusunu geliştirmesi, özgüven ve başarıyı desteklemesi. Ödevleri anne-baba yaparsa öğrenciye kötülük eder” diyor.

  Hiçbir zaman gündemden düşmeyen konulardan biridir ev ödevleri. ‘Ev ödevi olmalı mı, sınırı ne olmalı, öğrenci tek başına yapabiliyor mu, anne baba destek olmalı mı ya da hangi durumlarda öğrenciye yardım etmeli?” gibi sorular hep akılları karıştırır, uzmanlar farklı görüşleri savunur. Ev ödevlerinin, çocukların eleştirel yönlerini geliştirdiğini anlatan, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefer Ada, “Çocuğunuzu motive edin ve yalnızca yönlendirin” önerisinde bulundu. Ada, şu bilgileri verdi: Derste öğrenilen konuların tekrar edilmesi ve ertesi güne hazırlık yapılabilmesi için ev ödevi veriliyor. Bunlar derslerin gerektirdiği ön bilgilerin elde edilmesini ve konuların pekiştirilmesini sağlıyor. En önemli yararlarından biri ise, öğrencilerde sorumluluk duygusunu ve bilincini geliştirmesi. Öğrencinin özgüveninin gelişmesini, başarılı olmasını sağlıyor. Ödev çocukların grup olarak çalışmasını sağlıyor. Özgüveni arttırıyor, yaratıcılığı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar vermeye destek oluyor. Ayrıca, çocukların eksik yönlerinin ortaya çıkmasına da yardımcı oluyorlar. Bu nedenle ödevler, aile ve okul arasında önemli işlev görüyor.

  BAŞARI İÇİN UYGUN ORTAM ŞART
  Öğrenciler zamanı verimli kullanarak ev ödevlerini yapmalı. Planlama yaparken vakitlerini iyi değerlendirmeliler. Okul dışında buna dikkat edilmeli. Gelişigüzel, aklına estiği zaman ödevin başına geçmek yerine, belli bir saatin belirlenmesine çocuğu teşvik etmek, ödev yapmaya yoğunlaşmasına yardımcı olmak gerekiyor. Burada ortam da önemli. Aileler onlar için çalışma köşesi oluşturabilirler. Eğer bir oda ayrılamıyorsa bu durumda ders sırasında uygun çalışma şartları sağlanmalı. Dikkatinin dağıtılmaması, ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin yanında olması gerekiyor. Ev ödevini yaparken kendisinden beklenilenleri öğrencilerin anlaması da önemli. Çalışmanın amacını anlayan çocuk zorlandığı yerlerde yetişkinlerden bilgi alabilmeli. Ama anne baba destek verirken ipucundan öteye gitmemeli. Takıldıkları yerde, eksik veya yanlış bilginin önüne geçilmesi için yönlendirme yapılabilir. Aile çocuğu bu süreçte motive edebilir. Küçük ödüllerle onu çalıştırabilir. Ödevi yapan bir anne veya baba çocuğuna sadece kötülük yapar. Çünkü bunlar öğretmen tarafından not amaçlı verilmiyor. Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi için isteniyor. Sorumluluk bilincinin oluşması, planlı ve verimli çalışma alışkanlığı özgüven gibi niteliklerin kazanılması amacıyla yapılıyor.

  ÇALIŞMIYORSA NEDENİNİ ARAŞTIRIN
  Ödev yapmada sorun yaşıyorsa nedenleri araştırılmalı. Çocuk dışında olan etkenler varsa bunlar ortadan kaldırılmalı. Örneğin malzeme eksikliği varsa giderilmeli. Eğer sorun öğrenciden kaynaklanıyorsa aile yaklaşımına dikkat etmeli. Onun çalışması için aşırı baskıcı veya ilgisiz olmak sorunu çözmede başarıyı engeller. Bunun yerine anne baba yapıcı ve kararlı olmalı. Çocuğun ödev yaparken yanlışlarını vurgulamak yerine doğrularını öne çıkarmalılar. Başarılarını ödüllendirmeli, eksik yapılmış bir çalışma olsa da bu süreçte çabayı kutlamalılar. Öğrenciyle birlikte kuralları belirlemeliler. Eğer verilen sorumluluk öğrencinin kapasitesinin çok üzerinde veya altında ise ödevi yapmaya istekli olmayabilirler. Bu durumda okul ile iletişime geçilebilir. Burada öğretmen de çocuğun özelliklerini dikkate alarak uygun çalışmayı vermeli. Sıkıcı ve çok zor olmayan merak uyandıran projeler seçilebilir. Öğretmenler ailelere rehberlik etmeli ve çalışmanın amacını anlatmalılar.

  ANNE BABANIN YAPMASI GEREKENLER
  - Ödev konusunda baskıcı olmayın.
  - Çocuğun ödevini yapıp yapmadığını aralıkla kontrol edin.
  - Uygun çalışma ortamı ve ihtiyaç duyduğu materyalleri sağlayın.
  - Çocuğu okul dışındaki zamanını planlaması ve buna sadık kalması için teşvik edin.
  - Öğrenciye ödev yapması yönünde motive edici küçük ödüller verin ancak araç yerine amaç haline dönüşmemesine dikkat edin.
  - Ders çalışma kuralları ve yaptırımları belirleyin. Bunları uygulamada tutarlı ve kararlı olun.
  - Yardıma ihtiyaç duyduğu anda destek verin ama yönlendirme veya ipucundan öteye gitmeyin.
  - Çocuğun ödevini yapmaktan kaçının.
  - Hatalarını veya eksikleri yerine doğrularını öne çıkarın.
  - Ödev yapma sürecinde onu ve çabasını takdir edin.
  - Arkadaşları ile olumlu veya olumsuz yönde kıyaslamayın.

  Öğretmenin dikkat etmesi gerekenler
  - Öğrencilerde merak uyandıracak ve ilgilerine uygun ödevler seçin
  - Onlar için çok zor veya kolay ödev vermeyin.
  - Öğrencilerin ödevleri anlayıp anlamadıklarından emin olun.
  - Aileler ile işbirliği yapın
  - Ödevleri kontrol edin
  Ben zeki doğmuştum, beni eğitim mahvetti..
  Mark Twain.

 4. #4

  Üyelik tarihi
  16.08.2014
  Yer
  KONYA /ÇUMRA
  Mesajlar
  394
  Çok doğru tespitler teşekkürler sevgili joyhbuber yaptığım davranışların yanlış olduğunu bilseydim veya uyarılsaydım çocuklarımın eğitim hayatı çok farklı olacaktı belkide ....
  Büyük oğlum liseyi bitirdiği yıl, küçük oğlumağlum ödevlerini yaptınmı ? diye sorduğumda büyük oğlum anne sorma ne olur sorma sen yıllarca bana bu soruyu sordun ödev yapacakken sen sorunca ödevimi yapmaktan vazgeçtim aynı şeyi kardeşime yapma bari dediği an resmen yıkılmış yanlışımı anlamıştım fakat artık çok geçti

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •