AŞILAMA DÖNEMİNDE DİKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Aşılanacak hayvan en az 7 haftalık yaşta olmalı,
Aşılanacak hayvan iç ve dış parazitlerinden arındırılmış olmalı,
Vücut sıcaklıkları normal(38.5-39.5C°)sınırlar içinde olmalı,
Aşılanacak hayvan stres oluşturacak etkenlerden(yolculuk,kızgınlık dönemi)uzak tutulmuş olmalı,
Hayvana en az bir hafta öncesinden kortikosteroid türü ilaçlardan birisi yapılmamış olmalı,
Aşılamadan önceki 3 gün ve aşılamadan sonraki 3 gün hayvanlar banyo ettirilmemeli,
Aşılanacak hayvan sütten kesilmiş olmalı,
Aşılanacak hayvan ileri gebe olmamalı,
Hastalık geçiren hayvanlar,ishal,kusma,iştahsızlık gibi şikayetleri olan hayvanlar aşılanmamalı,
Aşılamalar tamamen bitene kadar hayvanlar yıkanmamalı,
Aşılamalar tamamen bitene kadar hayvanlar başka hayvanlarla temas ettirilmemeli,dışarı çıkartılmamalı,başka hayvanların çok sık gezdikleri yerlerden uzak tutulmalı,hayvanın dışarı çıkması gerekiyorsa kucakta çıkartılmalı,
İki aşılama arasındaki süre 2 - 3 haftadan az olmamalı ve yapılan aşılar yılda bir kez tekrarlanmalı,
Kullanılan aşılar +2 +4C° de muhafaza edilmiş olmalı,
Aşılamada kullanılan enjektörler steril olmalı ve kullanıldıktan sonra imha edilmeli,
Hayvan sahibine;aşılanan hayvana ait bilgileri,yapılan aşıların yapılma tarihini ve etiketlerini,aşıyı uygulayan Veteriner Hekimin veya kurumun onayını içeren bir aşı kartı verilmeli.