PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : geri dönüşüm grubu olarak her ay bir hatim yapıyoruzRukiye Vural
02.08.2016, 15:06
Rabbim hepinizden razı olsun
Bismillahirrahmanirrahiym diyerek başlayalım inşaAllah
33803

1.cüz Nazlı Gül
2.cüz Rukiye Vural
3.cüz Özlem Taş
4.cüz Pembe Yaşar Zöngür
5.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
6.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
7.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
8.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
9.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
10.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
11.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
12.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
13.cüz Refika Canseven Suer
14.cüz Refika Canseven Suer
15.cüz Kar Delen
16.cüz Aynur Yıldız
17.cüz Aynur Yıldız
18.cüz Aynur Yıldız
19.cüz Adalet Ocak
20.cüz Adalet Ocak
21.cüz Adalet Ocak
22.cüz Aynur Yıldız
23.cüz Aynur yıldız
24.cüz Sevgi Yıldırım
25.cüz Ramazan Yıldırım
26.cüz Ramazan Yıldırim
27.cüz Adalet Ocak
28.cüz Adalet Ocak
29.cüz Duygu Çoban
30.cüz Şerife Bozkurt

DNZDNZ
01.09.2016, 17:46
Ağustos ayı Hatimimizin Duasına Buyurun
Rabbim Okuyanlardan Razı Olsun...

33853

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.

Ya Rabbelalemin!

Kapına geldik, divanına durduk,ellerimizi açtık boynumuzu büktük, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi !

Senin affina merhametine ve lutfuna daha cok ihtiyac duydugumuz su zamanda bizleri sensiz birakma ya Rabbi! Dua dua sana yalvariyoruz, kapina geldik bizleri bos cevirme Ya Rabbi!

Okumuş olduğumuz hatm-i şerifleri kabul eyle. Dergahında Makbul eyle Ya Rabbi !

Ya Rabbi ! Hata ve kusurlarımı affeyle bir daha yapmaktan bizleri salim eyle.


Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur'an-ı Kerîm'ini okuduk.

Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..

Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'in rûhuna hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..

Hatim-i şeriflerden hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)'den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)'e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ana,baba evladlarının , vatanımızı korumak bizleri selametle yaşamamızı sağlamak için şehid olan tüm ecdadımızın ve bu günlerde şehit olan tüm evlatlarımızın da ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur'an'ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...

Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur'an-ı Hakîm ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma'firet eyle yâ Rabbî!..

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbî!...

Yâ Erhamerrahimîn!

Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasibeyle. Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!

Ya Rabbi !

Kur-an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırma ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, hayatında uygulayabilenlerden eyle Ya Rabbi !

Kuran'ı Kerim'i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl.

Ya Rabbi.

Bizleri Kur'an'ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri kuranın kerametiyle ateşten koru. Kuranın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi! Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı affet.okurken yaptığımız hataları bağışla tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur Ya Rabbi....

Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Kur'an'ın keremiyle bize ikram et. Kur'an'ın şerefiyle şereflendir. Kur'an'ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur'an'ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiretin azabından koru. Ey Rahman ve Rahim bütün ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle.

Ey duaları kabul eden merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz! Dualarımızı kabul eyle.

Ya Rabbi !

Kabul olunmayacak dua Ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve Islama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle.

Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet :

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü

Ya Rabbi !

Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle.

Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!

Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı olduğun kulların arasın ilhak eyle yâ Rabbî!...

Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allahım! Varsa butun sıkıntılarını gider ya Rabbi!

Hatim duasina katılan katılmayan herkesin günahlarini magfiretinle affeyle ya Rabbi...

Ülkemizin başındaki terör belasını def eyle, Teröre destek verenlere kahrınla kahreyle, ülkemizi evlatlarımızı kaybetmeden selamete erdir Ya Rabbi !


Subhane Rabbike Rabbi'l-izzeti amma yesifun ve salamun ale'l-murselin ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-alemin

ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH!

ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBALLAH!

ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMED!

LİLLAHİ TEÂLA EL FATİHA!. .

33854

DNZDNZ
01.09.2016, 17:52
Eylül Ayı Hatimi

33855

Rabbim hepinizden razı olsun
Bismillahirrahmanirrahiym diyerek 2.Hatimimize başlayalım İnşaAllah

1.cüz Deniz DNZ
2.cüz Deniz DNZ
3.cüz Rukiye Vural
4.cüz Zehra Dartar Aydin
5.cüz Aynur Yıldız
6.cüz Aynur Yıldız
7.cüz Aynur Yıldız
8.cüz Mualla Duman
9.cüz Burcu Akıska
10.cüz Burcu Akıska
11.cüz Türkan Darıcıoğlu
12.cüz Türkan Darıcıoğlu
13.cüz Nazlı Gül
14.cüz Nazlı Gül
15.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
16.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
17.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
18.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
19.cüz Nahide Yalçinel Ünaldı
20.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
21.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
22.cüz Amine Konar
23.cüz Amine Konar
24.cüz Adalet Ocak
25.cüz Adalet Ocak
26.cüz Adalet Ocak
27.cüz Adalet Ocak
28.cüz Adalet Ocak
29.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
30.cüz Nahide Yalçınel Ünaldı

mehberay
05.10.2016, 13:55
Eylül ayı hatim duası

Hatim Duası Anlamı
Yâ Rabbenâ! Amellerimizi bizden kabûl buyur! Muhakkak ki her niyâzımızı hakkıyla işiten ve her amelimizi hakkıyla bilen ancak sensin!

Ey Mevlâmız! Tevbelerimizi kabûl eyle! Şübhesiz tevbeleri çok kabûl eden ve merhameti bol olan da sensin! Ve bizleri hakka, dosdoğru yola hidâyet eyle yâ Rabbi!

Ey ikrâmı sonsuz olan! Ey kullarını cezâlandırmakta acele etmeyip tevbe imkânı bahşeden yüce Rabbimiz! Bizi affeyle!

Ve ey dünyada ve âhirette, rahmet ve merhameti bol olan Rabbimiz! İşlemiş olduğumuz bütün günahları mağfiret eyle!

Yâ Rabbenâ! Okumuş olduğumuz Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân hatmini dergâh-ı izzetinde kabûl buyur!

Ey Rabbimiz! Bizi Kur’ân-ı Kerîm ile yücelt! Bize Kur’ân-ı Hakîm ve âyâtıyla bereket ver! Tevbelerimizi kabûl eyle! Şübhe yok ki tevbeleri çok kabûl eden ve merhameti bol olan ancak sensin!

Yâ İlâhenâ! Şeriat ve bürhân sâhibi Efendimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a salât eyle!

Yâ İlâhenâ! Bizi Kur’ân’ın ziynetiyle süsle! Ve bize Kur’ân’ın kerâmetiyle ikrâm eyle! Hem bizi Kur’ân’ın şerefiyle şereflendir! Bizi Kur’ân’ın kisvesiyle giydir!

Ve bizi Kur’ân ile berâber Cennete idhâl eyle! Hem Kur’ân hürmetine bizi, dünyanın her türlü belâsından ve âhiretin her türlü şiddetli azâbından muhâfaza eyle! Hem Kur’ân hakkı için, bütün ümmet-i Muhammed’e (asm) merhamet eyle yâ Rabbi!

Yâ İlâhenâ! Kur’ân-ı Azîmü’ş-şânı dünyada bize arkadaş, hem kabirde bizlere yoldaş, kıyâmette şefâatçi, hem sırat üzerinde nûr eyle! Cehennem ateşinden bizi muhâfaza edecek bir örtü, bir perde kıl! Cennete götüren bir yoldaş eyle!

Ey ikrâm edenlerin en keremlisi! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbimiz! Sen kendi lütfunla, cömertliğinle, kereminle, ihsânınla ve rahmetinle, Kur’ân’ı, bizi bütün hayırlara ulaştıran bir delil ve bir rehber kıl!

Ey dilediğini en doğru yola hidâyet eden Rabbimiz! Bize Kur’ân’ın hidâyetiyle hidâyet ver! Bize Kur’ân’ın inâyetiyle âfiyet ver! Hem bizleri Kur’ân’ın kerâmetiyle her türlü ateşten kurtar!

Hem Kur’ân’ın şefâatiyle bizi Cennete idhâl eyle! Kur’ân’ın fazîletiyle derecelerimizi yükselt! Ey lütuf, cömertlik ve iyilik sâhibi olan Rabbimiz! Kur’ân’ın tilâveti hürmetine kötü amellerimizi ört!

Yâ Rabbenâ! Kalblerimizi tertemiz eyle! Ayıblarımızı gizle! Hastalarımıza âcil şifâlar ihsan buyur! Borçlarımızı en kısa zamanda edâ etmeyi nasîb eyle!

Bir kısım yüzlerin ağarıp bir kısmının karardığı o dehşetli mahşer gününde, bizleri yüzü ağaran bahtiyarlardan eyle! Ana babalarımıza, ecdâdımıza ve bi’l-cümle geçmişlerimize merhamet buyur! Onları affet!

Dînimizi ve dünyamızı ıslâh eyle! Düşmanlarımızın cümlesini darmadağın et! Âilemizi, mallarımızı ve memleketlerimizi her türlü âfetlerden, hastalıklardan ve belâlardan muhâfaza buyur! Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân hürmetine ayaklarımıza sebât ver! Ve kâfirler gürûhuna karşı bizlere yardım eyle!

Yâ Rabbenâ! Okuduğumuz Kur’ân-ı Kerîm’den hâsıl olan sevâbı, hem onun tilâvetinden hâsıl olan nûru Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın rûhuna hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hem O’nun, nebî ve resûl kardeşlerinin ruhlarına salât ü selâm ile ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hem O’nun âl ve evlâdına, vâlidelerimiz olan muhterem zevcelerine, ashâbına, etbâına, mübârek nesillerinin ruhlarına hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi! Hem onların cümlesinden râzı ol!

Babalarımız, analarımız, erkek ve kız kardeşlerimiz, evlâdlarımız, akrabâlarımız, sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızdan vefât etmiş olanların ruhlarına vatanı için şehid ve şehide olan bütün kerdeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hem üstadlarımızın ruhlarına, meşâyıhımızın ruhlarına, hayır ve hasenât sâhiblerinin ruhlarına, hem bütün mü’min ve mü’minelerden, müslim ve müslimelerden vefât edenlerin ruhlarına, hayatta bulunanların rûhâniyetlerine hediye eyledik, sen vâsıl eyle yâ Rabbi!

Ey bütün ihtiyaçları karşılayan! Ey bütün belâları def‘ eden! Ey her duâya icâbet eden! Ve ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbimiz! Rahmetinle, merhametinle duâlarımızı kabul eyle! Amin.

mehberay
05.10.2016, 14:47
Ekim ayı hatim listesi
1.Cüz Rukiye Vural
2.Cüz Nazmiye Durmaz
3.Cüz Nazlı Gül
4.Cüz Nazlı Gül
5.Cüz Deniz Deniz
6.Cüz Deniz Deniz
7.Cüz Deniz Deniz
8.Cüz Deniz Deniz
9.Cüz Deniz Deniz
10.Cüz Kamile Pilavlı
11.Cüz Kamile Pilavlı
12.Cüz Kamile Pilavlı
13.Cüz Kadriye Akçay
14.Cüz Türkan Müslüm Güneş Mrt
15.Cüz Nur Dağ Keleş
16.Cüz Nur Dağ Keleş
17.Cüz Funda Gök Atay
18.Cüz Güli Zar
19.Cüz Mehmet Ali Güngör
20.Cüz Rukiye Vural
21.Cüz Hamiyet Ergin Uçarli
22.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
23.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
24.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
25.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
26.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
27.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
28.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
29.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı
30.Cüz Nahide Yalçınel Ünaldı

mehberay
10.11.2016, 22:26
Ekim ayı hatim duası
Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.

Ya Rabbelalemin!

Kapına geldik, divanına durduk,ellerimizi açtık boynumuzu büktük, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi !

Senin affina merhametine ve lutfuna daha cok ihtiyac duydugumuz su zamanda bizleri sensiz birakma ya Rabbi! Dua dua sana yalvariyoruz, kapina geldik bizleri bos cevirme Ya Rabbi!

Okumuş olduğumuz hatm-i şerifleri kabul eyle. Dergahında Makbul eyle Ya Rabbi !

Ya Rabbi ! Hata ve kusurlarımı affeyle bir daha yapmaktan bizleri salim eyle.


Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur'an-ı Kerîm'ini okuduk.

Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..

Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'in rûhuna hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..

Hatim-i şeriflerden hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)'den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)'e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ana,baba evladlarının , vatanımızı korumak bizleri selametle yaşamamızı sağlamak için şehid olan tüm ecdadımızın ve bu günlerde şehit olan tüm evlatlarımızın da ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur'an'ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...

Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur'an-ı Hakîm ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma'firet eyle yâ Rabbî!..

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbî!...

Yâ Erhamerrahimîn!

Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasibeyle. Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!

Ya Rabbi !

Kur-an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırma ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, hayatında uygulayabilenlerden eyle Ya Rabbi !

Kuran'ı Kerim'i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl.

Ya Rabbi.

Bizleri Kur'an'ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri kuranın kerametiyle ateşten koru. Kuranın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi! Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı affet.okurken yaptığımız hataları bağışla tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur Ya Rabbi....

Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Kur'an'ın keremiyle bize ikram et. Kur'an'ın şerefiyle şereflendir. Kur'an'ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur'an'ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiretin azabından koru. Ey Rahman ve Rahim bütün ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle.

Ey duaları kabul eden merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz! Dualarımızı kabul eyle.

Ya Rabbi !

Kabul olunmayacak dua Ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve Islama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle.

Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet :

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü

Ya Rabbi !

Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle.

Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!

Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı olduğun kulların arasın ilhak eyle yâ Rabbî!...

Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allahım! Varsa butun sıkıntılarını gider ya Rabbi!

Hatim duasina katılan katılmayan herkesin günahlarini magfiretinle affeyle ya Rabbi...

Ülkemizin başındaki terör belasını def eyle, Teröre destek verenlere kahrınla kahreyle, ülkemizi evlatlarımızı kaybetmeden selamete erdir Ya Rabbi !


Subhane Rabbike Rabbi'l-izzeti amma yesifun ve salamun ale'l-murselin ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-alemin

ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH!

ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBALLAH!

ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMED!

LİLLAHİ TEÂLA EL FATİHA!. .

İsim: images.jpg Görüntüleme: 48 Büyüklük: 10.1 KB (Kilobyte)