PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Karatay BeslenmesiRukiye Vural
16.08.2014, 17:16
sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve sağlıklı kilo vermek için bilgiler

Naime Çolak Işık
16.08.2014, 17:42
sitemiz bugüne kadar beslenirken doru bildiğimiz yanlışları düzeltmek ve daha sağlıklı beslenmek vücudumuza hangi yiyeceklerin zararlı veya faydalı olduğunu öğrenmek için DR CANAN EFENDİGİL KARATAYın kitaplarındaki bilgilere bağlı kalınarak yapılacak bilgi alış verişi için kurulmuştur .Bu beslenmede asıl amacımız sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve bunun sonucunda hem sağlığımızı korumak hemde sağlıklı kilo vermek olacaktır .bilgiler tamamen kitaplara dayalıdır ve bu beslenmeye başlamadan önce bütün tahlillerin yaptırılması vücudumuzu tanımak kan değerlerimizi varsa rahatsızlıklarımızı öğrenmek için önemlidir . rahatsızlığı olanların bu beslenme konusunda doktoruna danışması ve onayını alması gereklidir .tüm kullanıcıların bu uyarıyı dikkate alması ve oluşabilecek aksiliklerden siteyi ve yazarı sorumlu tutmaması gerekir .

Naime Çolak Işık
21.08.2014, 00:53
KARATAY KİMDİR?
20 Haziran 2014, 17:00
Genel Bilgi ve Tanıtım

1943 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi... Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı.

Bu sırada Türkiye'de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım'da 'Vena Subklavya Ponksiyon' tekniğini yerleştirdi.

1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi'nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd'ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde gerçekleştirdi. 1979 yılında doçent oldu.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde, Cape Town'da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) 'femoral arter' yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science'de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.

1995-1997 yılları arasında Gaziantep ve İstanbul'daki birçok özel hastanede, 'koroner yoğun bakım' ve 'koroner anjiyografi laboratuvarları'nı kurdu.

1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006-2010 yılları arasında Türkiye'de ilk ve tek sağlık üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
M. Canan Efendigil Karatay, Ali Başak Karatay ile evlidir. Çiftin Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları bulunmaktadır.

Eğitim

2002 'European Cardiologist' Diploması.

1998 Profesör İç ve Kalp Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Haseki.

1986 Kardiolog—İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Haseki.

1979 Doçent—İç Hastalıkları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

1972 İç Hastalıkları Uzmanı-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği.

1967 Tıp Doktoru—Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.

1961 Üsküdar Amerikan Kız Lisesi.

Uzmanlık Eğitimleri ve Deneyim

1967-1972 İç Hastalıkları Asistanı-İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği

1972-1974 'Cardiac Registrar’ (Kardioloji Kliniği Asistanı) Liverpool Üniversitesi, Liverpool Regional Cardiac Center, İngiltere.

1974-1976 Tedavi Kliniği Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Baş Asistan olarak, Türkiyede ilk kez cerrahi yardım almadan kalıcı ve geciçi Pace Maker tekniğini uygulama. Koroner yoğun bakımda perkütan Vena Sup Clavia ponksiyon tekniğini uygulama.

1976-1978 ‘Cardiac Registrar’ Kardioloji Kliniği Asistanı, Cape Town Üniversitesi, Groote Schuur Hastanesi Kardioloji Bölümünde, perkütan Judkins tekniği ile koroner anjiografi ve kalp kateterizasyonu eğitimi. Kalp transplantasyonu yapılmış olan çift kalpli hastalarda hemodinamik ve anjiografik çalışma. Doçentlik tezi.

1979-1987 İstanbul Üniversitesi Kardioloji Ensititüsünde Doçent olarak çalışma. Türkiyede ilk kez perkütan, Judkins tekniğini kullanarak, femoral arter ponksiyon yoluyla Koroner anjiografi ve kalp kateterizasyonu tekniğini uygulama, yerleştirme. Kalp kateterizasyonu laboratuarında, klap kateterizasyonu ve koroner anjiografi alanında asistan yetiştirme.

1987-1995 State University of New York Health and Science Center, Medical Department of Medicine-Cardiovascular Research Laboratuarında ‘Senior Research Scientist’ - Kardiovasküler araştırma laboratuarında, Kıdemli Bilimsel Araştırmacı - olarak araştırma yapma ve yürütme. (650 adet farenin sol koroner arterini bağlıyarak akut iskemi-infarktüs geliştirerek aritmiler üzerine ilaç ve reperfüzyonun etkilerini incelemek, ayrıca 86 domuzda kalp tamponadı yaparak, kateterizasyon, hemodinamik ve EKG çalışması).

1995-1997 Türkiye'de, özel Hastanelerde koroner yoğun bakım ünitelerinin kurulması, koroner anjiografi, kateter ve hemodinami laboratuarlarının kurulması, ilk kez çalıştırılması. Aynı zamanda,
Non-invasif laboratuarların kurulması ve çalıştırılması -treadmill,
eko-kardiografi- laboratuarların başlatılması. Bu hastanalerde, açık kalp ameliyatları ve koroner by-pass ameliyatlarının ilk kez
uygulanması ve başlatılması. Bu alanlarda hem teknik hem yardımcıpersonelin eğitilmesi. (Sani Konukoğlu Tıp Merkezi-Gaziantep ve Yeditepe Hastanesi-İstanbul, İçerenköy-daha sonra ki yıllarda İsviçre Hastanesi olarak isimlendirilmiştir)

1997-2002 Yedi Tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı.

2002-2006 Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı.

2006-2012 İstanbul Bilim Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı.

Yönetim Görevleri

2006 - 2010 Rektör. Türkiyenin ilk ve tek sağlık üniversitesi olan TC İstanbul Bilim Üniversitesi, kurucu REKTÖRÜ.

2006 - 2010 Rektörler Komitesi Üyesi, ve Üniversiteler Arası Kurul Üyesi

2002 - 2006 Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Üyesi

1997 - 2001 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı,Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurul Üyesi

1978 - 1987 İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı.

1979 - 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koruyucu Kalp Hastalıklatı (preventive cardiology) Ana Bilim Dalı Başkanı

1978 - 1980 Türk Kardioloji Vakfı Başkan Yardımcısı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1968- Türk Tabibler Birliği.

1974- Türk Kardioloji Derneği.

2002- Fellow of the Scientific Council of International
College of Angiology (FICA).

2002- Avrupa Tıp Eğitimi Derneği Üyesi (Association for
Medical Education in Europe-AMEE)

2002 Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği Üyesi(An
International Association Medical Education)

2006- Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi Üyesi

2010- Kolesterole Kuşkuyla Bakanların Uluslararası Ağı (The
International Network Of Cholesterol Skeptics-THINCS) Üyesi

2010 Uluslararası D-Vitamini Konseyi üyesi.

Ödüller

1. İngiliz Hükümeti Bursu ile Liverpool Üniversitesi Liverpool Regional Cardiac Centre'de, -Bölgesel Kalp Hatalıkları Koroner Bakım Ünitesinde Merkezi- Kardioloji Asistanı olarak Eğitim ve araştırma. (1972-1974)

2. Akbank Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon. (1978)

3. Romanya Tıp Doktorları Fotoğraf Yarışmasında III'lük ödülü. (1980)

4. İFSAK Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon (1986)

5. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından düzenlenmiş olan Türk Kadın Sanatkarları Sergisine Fotoğrafcı olarak Davetli Katılımcı (1987)

Seçilmiş Tıbbi Yayınlar

KİTAPLAR

1. Karatay CE. Karatay Diyeti. Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Hayykitap. İstanbul, Nisan 2011.

2. Karatay CE. Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık. Şişimanlığa Elveda, Mutluluğa Merhaba. Hayykitap. İstanbul, Kasım 2011.

3. Karatay CE. ve et al. Kansere Çözüm Var ! Nelerden uzak durmalı, ne yemeli, nasıl yaşamalı? Şeker, Neden Tatlı Tatlı Zehirler? sayfa: 203-223, Hayykitap. İstanbul, Kasım 2011.

4. Karatay CE. , Doğan N. Karatay Mutfağı. Hayykitap. İstanbul, Kasım 2012.

5. Karatay CE. Karatay Diyeti İle Obezite ve Diabete Çözüm Var. Hayykitap. İstanbul, Şubat 2013.

6. Karatay CE. Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından KurtuluşRehberi. Hayykitap. İstanbul, Ekim 2013.

TEZLER

1. Efendigil, C. M.: Diabetes İnsipidusda Chlorpropamidin Antidiüretik Etkisi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 1972, İstanbul.

2. Efendigil, C. M.: Kalp Transpilantasyonu Yapılmış Hastalarda
Anjiografik ve Hemodinamik Çalışmalar. Doçentlik Tezi, 1979, İstanbul.

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 17:25
KARATAY BESLENMESİ İKİ ÖĞÜN ESASLIDIR .KALORİ HESABI YAPILMAZ .BU BESLENMEDE ÖNCELİK SAĞLIKLI BESLENMEK VE YAŞAM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEKTİR .BU BESLENMEYİ UYGULAMANIN SONUCUNDA VERDİĞİMİZ KİLOLAR BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HEDİYEDİR ŞİMDİ EN ÖNEMLİ ÖĞÜN OLAN KARATAY KAHVALTISINI YAZIYORUM .BU KAHVALTI EKSİKSİZ OLARAK YAPILMALI SOFRADAN TAM TOK OLARAK KALKILMALI ZEYTİNYAĞI VE TEREYAĞI KORKMADAN TÜKETİLMELİDİR
KARATAY KAHVALTISI :
öncelikle güne içine biraz limon katılmış bir bardak suyumuzu içerek başlıyoruz
sonra çaydanlığı ocağın üzerine koyup keyifli ve doyurucu bir karatay kahvaltısı için hazırlıklara başlıyoruz
kahvaltımızda neler olmalı
KARATAY KAHVALTISI .
2 ADET YUMURTA ( omlet ,haşlanmış ama kayısı kıvamında olacak , kasap sucuğu ile ,menemen olarak artık pişirme şekilleri sizin zevkinize kalmış)
PEYNİR avuç içi genişliğinde tam yağlı peynirlerden olacak ,light,krem ve yeni kaşar türü peynirlere asla beslenmemizde yer vermiyoruz.
ZEYTİN 10 -15 arası zeytini rahatlıkla yiyebilirsiniz .
MEVSİMİNDE DOMATES SALATALIK BİBER TURP ROKA MAYDANOZ VS istediğiniz kadar tüketebilirsiniz
TEREYAĞI VE ZEYTİNYAĞI . tereyağını yumurta pişirirken veya peynir eritmesi yaparken hiç düşünmeden kullanmalısınız zeytinyağını domateslerin ,haşlanmış yumurtaları ,zeytinlerin üzerine gezdirip mutlaka tüketmelisiniz
KABUKLU CEVİZ FINDIK FISTIK BADEM : asla kırılmış kavrulmuş kuru yemişleri evimize sokmuyor tüketmiyoruz çünkü kavrulduğunda faydalı olan yağları trans yağa dönüşüyor .bu kuruyemişleri yiyeceğimiz zaman kabuklarını kırıp kahvaltımızda bir çay bardağı şeklinde tüketiyoruz .ceviz ekmeksiz yapamam diyenler içim kahvaltıda ekmek yerinede geçebiliyor (örneğin peynirle cevizi aynı anda yemek çok güzel bir lezzet oluşturuyor) .bu kuru yemişleri ister karışık istersenizde tek halde ama 1 çay bardağı kadar tüketmelisiniz
GÜN KURUSU KAYISI : bu beslenmeye ilk başladığımız zamanlarda kahvaltıda günde 2 yada 3 gün kurusu kayısı ( hatta içine evde kaynattığımız süt varsa onun kaymağını ve cevizide koyarak) yiyebilirsiniz .tatlı krizlerinin oluşmaması için ilk zamanlar öneriliyor ama daha sonra arada bir tüketilmeli.
ŞEKERSİZ ÇAY VEYA BİTKİ ÇAYLARI :içebilirsiniz
evet kahvaltımızı bu ürünleri yapmak ve yemek kaydıyla değişik versiyonlara çeşitlere döndürmek sizin elinizde .bu kahvaltıyı mutlaka bitirmeniz gerekiyor çünkü bu kahvaltı metebolizmayı 5.5 km koşmuş kadar çalıştırıyormuş Canan hoca diyorki ya bu kahvaltıyı tam yapın yada 5.5 km koşun .tercih sizin
MEYVE : BEN İLLEDE MEYVE YEMELİYİM DİYORSANIZ GÜN KURUSU KAYISIYI KALDIRIP KARPUZ KAVUN DUT İNCİR HARİCİNDEKİ MEYVELERDEN 1 TANE YADA BİR AVUÇ KAHVALTIDA TÜKETEBİLİRSİNİZ ( AMA SADECE KAHVALTIDA)
kahvaltımızı yaptıktan sonra şekersiz Türk kahvesi keyfi arzu edenler için bizleri bekliyor arkadaşlar .
KAHVALTIMIZI SAAT 10 A KADAR YAPABİLİRSEK BİZLER İÇİN İYİ OLUR AKŞAM YEMEĞİNE KADAR LEPTİN HORMONU SALGILANMASINA DAHA UZUN SÜRE İMKAN VERMİŞ OLURUZ .
Kahvaltımız bitti .... şimdi artık akşam 18 veya 19 a kadar katı gıdalara karşı oruç gibi davranacağız şekersiz sıvı gıda serbest ayran soda Türk kahvesi çay bitkisel çaylar içebiliriz bol bol su tüketeceğiz fakat suyu birden bire değil yudum yudum içmemiz gerekiyor birden içildiğinde vücuda gereken faydayı sağlayamadan boşaltım sistemine geçiyor. 2.5 yaz dönemindeysek 3 litre su tüketmemiz bize metabolizmamın hızlı çalışması için çok gereklidir . unutmayın akşam 18 e kadar sakız çiğnemek bile yok zaten tam yapılmış karatay kahvaltısıyla hiç bir şey yemek istemeyeceksiniz

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 17:31
AŞAĞIDA YAYINLAYACAĞIM BİLGİLER SAĞLIKLI YAŞIYORUZ SAYFASINDAN ALINMIŞ OLUP BU BESLENMEYLE 50 KG VEREN OKAN ÇAĞLAR VE 27 KG VEREN NURÇİN ÇAĞLARA AİTTİR LİNKLERİN VE KARATAY DİYETİ ÖNERİLERİNİN MUTLAKA OKUNMASI GEREKMEKTEDİR
SAĞLIKLI BESLENMEYE NASIL BAŞLANIR?

Bizce takip etmeniz gereken süreç şudur;

1- Öncelikle "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si Karatay Diyeti" kitabı okunur.
2- Bu kitaba yardımcı olmak amacıyla bizim hazırladığımız öneriler okunur. http://cloudpage.co/oneriler (opsiyonel)
3- Beyne reset atılır,
4- Mutfak Karatay'a uygun hale getirilir,
5- İlk güne yapılacak güzel bir Karatay Kahvaltısı ile başlanır.
6- Karatay sağlıklı beslenmesinin prensipleri doğrultusunda yaşam boyu uygulanır.

Bu süreçteki maddelerin hepsi birbirinden önemli...

Biz bu maddeleri tek tek Yarımadanın Sesi gazetesinde her hafta salı günleri işliyoruz. Bugüne kadar çıkan yazılarımız;

BAŞLARKEN
http://www.yarimadaninsesi.com/haberdetay.asp?ID=2757

ŞEKER HASTALARI VE HAMİLELER BU YAZIYI MUTLAKA OKUMALI
http://www.yarimadaninsesi.com/haberdetay.asp?ID=2782

BİZ BAŞARDIK SİZ DE BAŞARABİLİRSİNİZ
http://www.yarimadaninsesi.com/haberdetay.asp?ID=2805

SAĞLIKLI BESLENMEYE NASIL BAŞLIYORUZ?
http://www.yarimadaninsesi.com/haberdetay.asp?ID=2824

KARATAY DİYETİ ÖNERİLERİ – Karatay Sağlıklı Beslenmesini Uygulayacaklar İçin Yardımcı Bilgiler...
cloudpage.co
Karatay Saglikli Beslenmesini uygulayarak 50 + 27 = 77 kilo veren ve sagligina kavusan Çaglar çiftinin, sosyal sorumluluk projeleri kapsaminda hazirladiklari, deneyimlerini içeren bu önerileri okudunuz mu?

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 17:53
karatay beslenmesi sadece bir diyet değil sağlıklı beslenme ve yaşam biçimidir o nedenle tam olarak öğrenmek için canan hocanın ilk kitabını okumalısınız .kitabı okuyarak daha bilinçli olduğunuzu kendiniz daha sonra farkedeceksiniz

Karatay Diyeti
Karatay Diyeti - Prof. Dr. Canan Efendigil KaratayBu kitap, klasik bir diyet kitabı değil. Kibrit kutusu, iki yemek kaşığı gibi anlamsız ölçülerle insanı strese sokmuyor. Karatay Diyeti bir yaşam biçimi. Yıllardır pazarlanan beslenme balonlarını patlatıyor, doğru beslenmenin ne demek olduğunu anlatı…
HEPSİBURADA.COM
ÜZERİNDE SARI MEZURA RESMİ OLAN KİTAPTIR VE KARATAY BESLENMESİNİN TAM AMACINI ANLAMAK İÇİN ÖNCELİKLE BU KİTABIN OKUNMASI GEREKMEKTEDİR

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 18:00
KARATAY BESLENMESİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN OKAN ÇAĞLAR VE NURÇİN ÇAĞLARIN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA VAR VE BİZLER İÇİN ÇOK YÖN VERİCİ ÖĞRETİCİ LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIP SONUNA KADAR OKUYUN VE DEĞERLİ BİLGİ VE TECRÜBELERDEN FAYDALANIN
http://cloudpage.co/oneriler

kahvaltıda bazı peynirler yabancı olarak kullanılmış . yağlı olmak şartıyla, yeni kaşar light ve krem peynir hariç her tür peyniri kullanabilir yemeklerimizi kendimize göre çeşitlendirebiliriz . haftada 2 yada 3 kez ızgara yada buğulama pişmiş balık tüketebiliriz ve arkasından 1 kibrit kutusu tahin helvası yiyebiliriz

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 18:23
KARATAY MUTFAĞI İsimli kitapta ise sağlıklı beslenme için yapılacak yemek tarifleri ve çok güzel bilgiler mevcut .mutlaka evimizde mutfağımızda olmalı

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 18:25
bu beslenmeye başlamadan önce kan tahlillerimizi yaptıralım
https://www.facebook.com/ObezliktenKurtul/photos/a.436564993119903.1073741831.307166446059759/582762758500125/?type=1&theater


yukarıdaki link adresini tıklarsanız canan hocanın hangi tahlilleri istediğini göreceksiniz

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 18:31
Karatay Diyetinde Yasaklar

Tüm şeker, şekerli gıdalar, tatlandırıcılar ve diyabetik ürünler
Tüm tahıl unu ve bunlar ile hazırlanmış besinler. Yani kısacası ekmek, kavrulmuş kuru yemişler
Pişmiş havuç, patates, pirinç
Üzüm, kavun, karpuz, incir
Marketten alınacak tavuk, salam, sosis, sucuk ve yumurta
Diyet ve light içecekler dahil her türlü meşrubat, neskafe, alkollü içecekler, meyve içerikli yoğurt
Öğütülmüş tahıllar
Ay çiçek yağı, katı yağ, mısırözü yağı
Akşam saat 19:00 ve 20:00 den sonra atıştırmak
Öğünlerden doymadan kalkmak, sık aralıklar ile yemek
Hareketsiz bir yaşam
Karatay Diyetinde Neler Serbest

Bulgur, çiğ havuç
Glisemik indeksi düşük olan kuru meyveler, kuru erik, kayısı, gün kurusu
Armut, elma, ayva, mandalina, çilek, erik, kiraz, portakal vb.
Doğal tavuk, işlenmemiş doğal ürünler, pastırma, yumurta
Evde mayalanmış yoğurt, ev yoğurdu ile hazırlanmış ayran, soda, gün içinde en az 2 litre su, türk kahvesi ve filtre kahve
Fındık yağı, zeytinyağı ve tereyağı
Salata, sebze, bakliyat, et ve balık
Akşam 19:00-20:00’den sonra yalnızca çay, bitki çayı, maden suyu ve ayran içmek
Sofradan doyduktan sonra kalkmak, tercihen ara öğün yapmamak ya da ara öğünlerde 1 porsiyon meyve yemek
Günlük en az 30-45 dakika yürüyüş yapmak
Not: Karatay diyetini uygularken herhangi bir öğünün üzerinden 5 saat geçmeden açlık hissediyorsanız ya yanlış gıdalar yiyor ya da sofradan doymadan kalkıyor demeksiniz.

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 18:33
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor. Sabah kahvaltısında ekmek yerine “ceviz” öneren, “üç öğün” yerine, “iki öğün” yemek yenilmesi gerektiğini ifade eden Karatay, saat 20.00’den sonra yemek yenilmemesi gerektiğini belirtiyor. Karatay, akşam yemeklerinin, öğle yemeği mönüsünden oluşması gerektiğine dikkat çekerken zeytinyağlı gıdaların tüketilmesine vurgu yapıyor.
İşte Karatay’ın, “sağlıklı beslenme” konusunda verdiği ipuçları... “Yemekler, çok yüksek ısıda pişirilmemeli, ayrıca unla terbiye yapılarak hazırlanmamalı! Yemekler düşük ısıda, uzun süre pişirilmeli. Malzemeler çiğden hep birlikte tencere veya tepsiye konup ocakta ya da fırında pişirilmeli, yağda soğan veya biber öldürme gibi yöntemler uygulanmamalı. Özellikle güveç yaparken önce tencerede kavurma, sonra fırında pişirme gibi iki farklı pişirme şeklinin bir arada olmaması gerekiyor.
Ya tencere ya da fırın tercih edilmeli. Pişirme esnasında ısıya maruz kalma şekli değiştikçe ve ısı derecesi arttıkça yemekteki faydalı vitamin ve mineraller ölüyor.”
"Alüminyum folyo ve teflonlardan uzak durun"
Yemekler cam, çelik veya emaye kaplı dökme demir tencerede, tepside pişirilmeli. Alüminyum ve teflonlardan, mikro dalga fırınlardan uzak durulmalı. Pişirme sırasında alüminyum folyo, yanmaz pişirme poşeti ya da yağlı kâğıt gibi ürünler asla kullanılmamalı. Yemeklerde blender (karıştırıcı) veya mikser (çırpıcı) gibi elektrikli aletler kullanılmamalıdır. Çünkü yemeği işlenmiş hale getiriyor ve lifleri yok edip sağlıksız hale dönüştürüyor. Bu da hazım sisteminin bozulmasına sebep oluyor.”
"Kızgın yağda kızartma yok"
“Kızgın yağda kızartma yapılmamalı! Balık ya da etler, sos veya una bulanarak yağda kızartılmamalı. Eğer illa kızartma yapmak isteniyorsa kısık ateşte, az zeytinyağı veya tereyağıyla sade pişirme yapılabilir. Izgara yapılabilir, ancak yiyecekler yakılmadan ve yüksek ateşe, kömür ve odun alevine, dumanına maruz kalmadan pişirilmeli. Ayrıca buğulama en sağlıklı pişirme yöntemlerinden biridir.”
"Keten tohumu yağı ve esmer bulgur kullanın"
“Hem kilo verme sürecinde hem de sonrasında yani yaşam boyu ekmek yerine ekmeğin hammaddesi olan buğdayı bütün olarak salata, çorba, pilav veya keşkek yemeği olarak tüketebilirsiniz. Esmer bulguru da aynı şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Keten tohumu yağı ve balıkyağı (omega 3) kan yağlarını düzenler, kanı sulandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır.
Bunun yanı sıra kilo almayı önler, hipertansiyon ve depresyon gelişmesini engeller. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Keten tohumu da azar azar yiyeceklere eklenebilir. Susam da keten tohumu kadar faydalıdır. Arzu edildiğinde onun yerine kullanılabilir.
Türkiye’nin en büyük sorunu kabızlık’
“Türkiye’nin en büyük sorunu kabızlıktır. Kabızlık ülkemizde hiçbir zaman hastalık olarak görülmez. Eğer siz her gün muntazam bir şekilde büyük abdeste çıkamıyorsanız, vücudunuz iyi çalışmıyor demektir. Bu, en önemli sinyal. Örneğin bana gelip ‘Ben çocukluğumdan beri kabızım’ diyen hastalar var. Bu demektir ki vücutta hiçbir şey doğru dürüst çalışmıyor. Türkiye’de hekimler, bunu sormaya utanıyor, hastalar da sorunca ‘Kusura bakmayın’ diyorlar. Her gün düzenli olarak tuvalete çıkabiliyorsanız vücudunuz saat gibi çalışıyor demektir. Çıkamıyorsanız bir bozukluk var demektir. Hareket etmezseniz, su içmezseniz vücudunuz çalışmaz.”
Rafine şeker ve tatlının zararları
Tüm hücresel fonksiyonlarımız yavaş yavaş bozulmaya başlar.
Organizmadaki birçok sistem normal çalışamaz hale gelir.
Vücudun mineral dengesini bozar.
Krom ve bakır eksikliğine neden olur.
Kalsiyum ve magnezyum emilimini bozar.
Vücutta su tutulmasını artırır.
Protein emilimini engeller.
Dokuların esnekliğini ve işlevini bozar.
DNA yapısında zarara yol açar.
Bağımlılık yapıcı bir maddedir.
Vücudun bağışıklık sistemini yıkar ve zayıflatır.
Beyinde delta, alfa ve tetra dalgalarını bozar. Dikkatsizliğe, baş ağrısı ve migrene, depresyona neden olur. Şeker ve tatlı alımı azaltıldığında duygusal kararlılık artar.
Alzheimer hastalığına neden olur.
Derimizdeki kolajen yapısını bozar.
Ciltte kırışıklıklara, erken yaşlanmaya sebep olur.
Çocuk felci riskini artırır.
Böbreği büyütür, böbrek taşlarına neden olur.
Her türlü kanser hücresini besler, mide kanseri riskini artırır.
Yüksek oranda doğal omega 3 içeren gıdalar
Somon, Norveç uskumrusu, palamut, hamsi, sardalye gibi soğuk deniz balıkları.
Çayır ve çimenlerde serbest dolaşıp beslenen kuzu ve oğlak gibi hayvanların eti.
Çayırlarda serbest dolaşıp beslenen tavukların yumurtaları.
Keten tohumu.
Semizotu.
Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri.
Fındık, fıstık, ceviz ve badem.
Omega 3’ün vücuda faydaları
Omega 3 yağları, sağlıklı doğmamıza, büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olur.
Kalp yetersizliğini önler.
Kilo alma ve obeziteyi önler, kilo vermeyi hızlandırır.
Eklemlerde meydana gelen ağrı, şişlik ve sertlikleri, ileri yaşlarda sıklıkla görülen vücut ağrılarını önler.
Kan yağlarımızı düzenler, normal düzeylere getirir.
Aspirin gibi kanı sulandırır, Aspirin’den farklı olarak mide ve bağırsak kanamalarına neden olmaz.
Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler.
Polikistik over sendromu denilen yumurtalık hastalığını önler.
Hazırlayan: Özlem Yılmaz

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 18:37
karatay beslenmesinde yasaklar ve serbes olanlar .UNUTMAYIN KARATAY BESLENMESİ BİR DİYET DEĞİL YAŞAM BİÇİMİDİR KİLOLARSA BUNU ÖĞRENİP UYGULANDIĞI İÇİN VÜCUDUMUZDAN ÖDÜL OLARAK VERİLİR


https://www.facebook.com/ObezliktenKurtul/photos/a.436564993119903.1073741831.307166446059759/560099407433127/?type=1

YASAK VE SERBESTLERİ GÖRMEK İÇİN LİNKİ TIKLARMISINIZ

Naime Çolak Işık
23.08.2014, 19:03
CANAN HOCANIN KİTAPLARINI GÖRMEK İÇİN LİNKİ TIKLARMISINIZ

https://www.facebook.com/ObezliktenKurtul/photos/pb.307166446059759.-2207520000.1408809737./555069357936132/?type=3&theater

Naime Çolak Işık
29.08.2014, 08:25
aşağıda link adresi olan videoya yıklar ve izlerseniz karatay beslenmesinin amacını canan hocadan dinleyebilirsiniz
http://www.youtube.com/watch?v=plqOTazFSIA

Naime Çolak Işık
29.08.2014, 08:28
KARATAY MENÜSÜ YEMEKLERİMİZİN ÇEŞİTLERİ VE YAPILIŞLARI HAKKINDA SİZE ÇOK GÜZEL BİLGİLER VERECEKTİR .OKAN ÇAĞLAR VE EŞİ NURÇİN ÇAĞLAR TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ ÇOK FAYDALI BİR ÇALIŞMADIR .YEMEK TABAKLARININ ÜZERİNE TIKLADIĞINIZDA YEMEKLER VE KARATAYA UYGUN YAPILIŞLARINI GÖRECEKSİNİZ

http://cloudpage.co/karatay-menusu

Naime Çolak Işık
29.08.2014, 08:40
KARATAY BESLENMESİYLE KİLO VEREN KİŞİLERİ GÖRMEK VE MOTİVE OLMAK İSTERSENİZ AŞAĞIDAKİ LİNK ADRESİNİ TIKLAMANIZ YETER

https://www.facebook.com/ObezliktenKurtul/photos/a.436564993119903.1073741831.307166446059759/560936817349386/?type=1&theater

BUNLAR SADECE BİRKAÇ ÖRNEKTİR BU BESLENMEYLE KİLO VERİP SAĞLIĞINA TEKRAR KAVUŞAN HATTA İLAÇLARINDAN KURTULAN BİR ÇOK İNSAN MEVCUTTUR

Naime Çolak Işık
29.08.2014, 08:43
AŞAĞIDAKİ SAYFAYI BEĞENİP ÜYE OLURSANIZ KARATAY BESLENMESİ VE SAĞLIĞIMIZ KONUSUNDA ÇOK GÜZEL BİLGİ VE PAYLAŞIMLARA ULAŞIRSINIZ
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
https://www.facebook.com/ObezliktenKurtul